Odbor informatiky

Publikované: 15.03.2024 | Naposledy aktualizované 22.03.2024

Ing. Slavomír Glemba

riaditeľ odboru

telefón: 033 555 9 330
e-mail: slavomir.glemba@trnava-vuc.sk

Odbor informatiky OIT zodpovedá za prevádzkyschopnosť inštalovanej výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, HW a počítačovej siete. Zabezpečuje komplexnú inštaláciu evidenciu, pripojenie a servis IT a komunikačných zariadení, tlačiarní v správe úradu a vykonáva komplexnú používateľskú podporu zamestnancom Úradu TTSK.

  • Zabezpečuje koordináciu prevádzky, údržby a servisu kamerového systému TTSK, prístupového systému, elektronických zabezpečovacích systémov, a iných slaboprúdových, bezpečnostných a informačno-komunikačných (IKT) technológií.  
  • V spolupráci s organizačnými útvarmi zabezpečuje chod webovej stránky TTSK a administráciu webových sídiel v správe TTSK.
  • Vykonáva administrátora informačných systémov, ich technickú podporu a prevádzku pre úrad TTSK a OvZP – organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. (Ekonomického informačného systému, mzdového informačného systému, platobného portálu Štátnej pokladnice a ďalších zverených agendových systémov.)
  • Zúčastňuje sa odborne procesu obstarávania výpočtovej a telekomunikačnej techniky a technických zariadení rôzneho druhu.
  • Koordinuje a plní povinnosti pre Kyber a informačnú bezpečnosť a GDPR a vykonáva ich implementáciu do IKT a inej slaboprúdovej techniky.
  • Zabezpečuje technické podmienky pre zasadnutia zastupiteľstva, školení a rôznych akcií konaných v priestoroch úradu, prípadne online.
  • Vykonáva prevádzku, rozvoj pripojenia do siete VUCNET a spravuje dátové a telekomunikačné linky, koordinuje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP) v oblasti informačných technológií.
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW