Podpora zvyšovania kvalifikácie učiteľov SŠ

Publikované: 07.09.2023 | Naposledy aktualizované 07.09.2023

Komu je príspevok určený?

Príspevok majú možnosť získať pedagogickí zamestnanci strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Aká je výška príspevku?

Finančný príspevok sa poskytuje vo výške maximálne 350€/semester.

Na aké obdobie je príspevok poskytnutý?

Príspevok je poskytovaný na obdobie 2 rokov (4 semestre).

Ako získať príspevok?

  • Oslovte svojho zamestnávateľa,
  • Podpíšte dohodu o zvýšenie kvalifikácie.
  • Dodajte požadované doklady:
  1. Doklad o prijatí na štúdium,
  2. Doklad o úhrade poplatku za štúdium. 
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW