Motivačný dotačný program pre všeobecných lekárov

Publikované: 15.11.2021 | Naposledy aktualizované 02.03.2023

Nová výzva od 1. 3. 2023

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 72/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 76/2021 bola schválená Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/Z/2023 na predkladanie žiadostí o dotácie účelovo určené na rozvoj a podporu zdravotníctva.

Žiadosti o dotácie a rozhodnutie predsedu môžete nájsť tu.

Celú výzvu si môžete prečítať tu.

Registrácia je možná od 1. 3. 2023 priebežne počas kalendárneho roka 2023.

Naším cieľom bolo:

  • zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ktorá bude efektívna, kvalitná, bezpečná a časovo dostupná;
  • prilákať nových a mladých lekárov do kraja, ktorí budú obyvateľom TTSK dlhodobo poskytovať zdravotnú starostlivosť;
  • podporiť lekárov s propacientským prístupom, poskytujúcich pacientom nadštandardnú kvalitu starostlivosti zavádzaním moderných a efektívnych riešení a uplatňujúcich profesionálny, individuálny a ľudský prístup. 

Druhy dotácií:

  • jednorazový príspevok pre výučbové zdravotnícke zariadenie v maximálnej výške 5.000 eur;
  • príspevok k mzde rezidenta pripravujúceho sa na atestáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria v maximálnej výške 10.000 eur za kalendárny rok (t. j. 1.000 eur mesačne);
  • jednorazový náborový príspevok pre poskytovateľa – špecialistu po prevzatí ambulancie od poskytovateľa- všeobecného lekára pre dospelých (VLD) alebo poskytovateľa všeobecných lekárov pre deti a dorast (VLDD) alebo po zmene už jemu skôr vydaného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (zmena/rozšírenie odborného zamerania o všeobecnú ambulanciu alebo všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast) v maximálnej výške 5.000 eur;
  • jednorazový príspevok pre nového poskytovateľa VLD alebo nového poskytovateľa VLDD na vybavenie ambulancie po predchádzajúcom lekárovi v maximálnej výške 15.000 eur;
  • jednorazový príspevok pre lekára po absolvovaní atestácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria na vybavenie novej ambulancie (tzv. na zelenej lúke) v maximálnej výške 20.000 eur.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné registrovať v termíne od 1. 3. 2023 priebežne v rámci roka 2023, pričom je potrebné:

  • žiadosť podať výlučne elektronickou registráciou v elektronickom systéme TTSK s kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) prostredníctvom elektronického formulára TU;
  • mať aktívnu elektronickú schránku na doručovanie pošty (návod na aktiváciu nájdete TU).

Konzultácie k žiadostiam poskytujeme na telefónnom čísle +421 33 5559 494 alebo mailom na: simona.hancinova@trnava-vuc.sk

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW