EnglishHungarianSlovakUkrainian

Motivačný dotačný program pre všeobecných lekárov

Publikované: 15.11.2021 | Naposledy aktualizované 25.07.2022

Nová výzva od 17.1.2022

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 72/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva v znení Všeobecne záväzného nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 76/2021 bola schválená Výzva Trnavského samosprávneho kraja č.1/Z/2022 na predkladanie žiadostí o dotácie účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva.

Žiadosti o dotácie môžete podávať tu.

Celú výzvu si môžete prečítať tu.

Dátum registrácie: od 17.01.2022 do 15.12.2022

Našim cieľom bolo:

  • zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ktorá bude efektívna, kvalitná, bezpečná a časovo dostupná,
  • prilákať nových a mladých lekárov do kraja, ktorí v ňom budú občanom TTSK dlhodobo poskytovať zdravotnú starostlivosť,
  • podporiť lekárov s propacientským prístupom, poskytujúcich pacientom nadštandardnú kvalitu starostlivosti zavádzaním moderných a efektívnych riešení a uplatňujúcich vo vzťahu k nim profesionálny, individuálny a ľudský prístup.

Druhy dotácií:

  • Jednorazový príspevok pre školiace pracovisko v maximálnej výške 5 000,00 €
  • Príspevok k mzde lekára pripravujúceho sa na atestáciu VLD/VLDD v maximálnej výške 8 400, 00 € za kalendárny rok ( t.j. 700, 00 € za mesiac)
  • Jednorazový náborový príspevok pre lekára- špecialistu po prevzatí ambulancie od VLD/ VLDD v maximálnej výške 5 000,00 €
  • Jednorazový príspevok pre lekára po absolvovaní atestácie VLD/VLDD na vybavenie ambulancie po predchádzajúcom lekárovi v maximálnej výške 15 000,00 €
  • Jednorazový príspevok pre lekára po absolvovaní atestácie VLD/VLDD na vybavenie ambulancie (tzv. na zelenej lúke) v maximálnej výške 20 000,00 €

Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné registrovať v termíne od 17.01.2022 priebežne v rámci roka 2022, pričom je potrebné:

  • žiadosť podať výlučne elektronickou registráciou v elektronickom systéme TTSK s kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) prostredníctvom elektronického formulára TU;
  • mať aktívnu elektronickú schránku na doručovanie pošty (návod na aktiváciu nájdete TU).

Konzultácie k žiadostiam poskytujeme na telefónnom čísle: +421 33 5559 497 alebo mailom na: ladnakova.dominika@trnava-vuc.sk.

Viac informácií nájdete v prílohách uverejnených nižšie.

Rozhodnutie predsedu TTSK k výzve č. 1/Z/2022

Prílohy

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram