Odbor stratégií a projektov

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 19.04.2022

Odbor zabezpečuje a koordinuje proces prípravy, administrácie a implementácie projektov v rôznych operačných programoch. Pripravuje a realizuje proces verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou pre projekty z fondov EÚ. Podieľa sa na príprave strategických dokumentov TTSK.

Má v kompetencie vydávanie stanovísk v procese prípravy územných plánov obcí a miest na území kraja aj obcí susediacich regiónov a samosprávnych krajov.

Odbor stratégií pripravuje a spolupracuje pri tvorbe dokumentov potrebných na ochranu a tvorbu životného prostredia regiónu.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram