Ako vstúpiť do duálneho vzdelávania

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 24.10.2022

Možnosť 1. Žiak – zamestnávateľ:

 1. Vybrať si povolanie a k nemu zodpovedajúci odbor.
 2. Nájsť zamestnávateľa v zozname zamestnávateľov s osvedčením, ktoré oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
 3. Kontaktovať zamestnávateľa a absolvovať pohovor – získať potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania u daného zamestnávateľa a aj na diaľku.
 4. Priložiť potvrdenie od zamestnávateľa k prihláške na strednú školu.
 5. Po prijatí na strednú odbornú školu uzatvoriť Učebnú zmluvu medzi zamestnávateľom a zákonnými zástupcami žiaka alebo plnoletým žiakom.
 6. Od 1.9. nastúpiť na strednú školu a študovať v systéme duálneho vzdelávania.
 7. Praxovať a zarábať u zamestnávateľa /prípadne na náklady zamestnávateľa na svojej škole/.

Možnosť 2. Žiak – stredná škola:

 1. Podať si prihlášku na strednú odbornú školu.
 2. Absolvovať prijímacie pohovory na strednej odbornej škole, ak sa vykonávajú.
 3. Nastúpiť na strednú odbornú školu.
 4. Informovať sa o možnostiach štúdia v systéme duálneho vzdelávania.
 5. Vybrať si zo zamestnávateľov, ktorí spolupracujú so strednou školou v systéme duálneho vzdelávania.
 6. Kontaktovať zamestnávateľa a absolvovať pohovor.
 7. Uzatvoriť učebnú zmluvu čo najskôr, najneskôr však do konca prvého ročníka strednej školy. Po tomto termíne už učebnú zmluvu nie je možné uzatvoriť.
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW