Útvar hlavného kontrolóra

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 03.05.2022

Ing. Beáta Farkašová

Hlavná kontrolórka TTSK

telefón: 033 5559 800, mobil: 0911 091 180, e-mail: hlavny.kontrolor@trnava-vuc.sk

Náplňou kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je kontrola plnenia úloh samosprávneho kraja najmä v oblasti hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja, hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom samosprávneho kraja alebo majetkom zvereným do správy a pod.

Útvar hlavného kontrolóra TTSK sídli na Študentskej 18 v Trnave.

Poštová adresa:
Trnavský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra
Starohájska 10
P. O. Box 128
917 01  Trnava

 

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
book
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram