Kongresová miestnosť, Úrad Trnavského samosprávneho kraja Starohájska 10, 917 01 Trnava

Jesenná škola cyklodopravy

V spolupráci s:

O škole dopravy

Všetko čo potrebujete vedieť
Prioritou samospráv hlavne v období čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Plánu obnovy SR je zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na svojom území tak, aby bolo možné bicykel bezpečne a pohodlne využívať na každodennej báze na prepravu i rekreáciu. Aj v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike je preto nevyhnutné rozvíjať vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility na všetkých úrovniach.
Správne vedenie trasy mestom, dopravným priestorom, ulicou, križovatkou, kvalitné a bezpečné aplikovanie dopravného značenia, bezpečnosť? Ak Vás táto téma zaujíma, tento vzdelávací cyklus je určený práve pre Vás.
“Rozvoj cyklistickej dopravy nie je sám o sebe cieľom, ale vysoko efektívnym prostriedkom k dosiahnutiu mesta príjemnejšieho pre život”

- Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy mesta Kodaň

Jesenná škola cyklodopravy je vzdelávací cyklus rozdelený do štyroch blokov – Základné princípy, Infraštruktúra I, Infraštruktúra II, Komunikácia, osveta, kampane. Prednášať budú odborníci z oblasti udržateľnej mobility zo Slovenska a Čiech.Účastníci vzdelávania po absolvovaní celého vzdelávacieho cyklusu obdržia Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára.
Trnavský samosprávny kraj pripravil pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vzdelávací cyklus Jesenná škola cyklodopravy, určený pre samosprávy, predovšetkým pracovníkov verejnej správy, pracovníkov v oblasti dopravy, udržateľnej mobility, projektových manažérov, komunikačné oddelenia.

Harmonogram

1. Základné princípy - 12.10.2022 

1

Jozef Viskupič - župan TTSK

Otvorenie

2

Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR

Príhovor

3

Ján Roháč   

Potenciál rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku

4

Dan Kollár

Situácia na Slovensku, čo nás čaká? Financie a legislatíva

5

 Vladimír Tóth

Ako rozmýšľať nad opatreniami v zmysle výsledku, komplexná mobilita

6

Milan Ondrovič

Aplikovanie princípov v praxi - mesto Malacky
2. Infraštruktúra I. - 19.10.2022

1

Peter Netri

Ako na dobrú cyklodopravnú infraštruktúru - dizajnové princípy

2

Michal Ďurta 

Bezpečnosť a komfort cyklistickej dopravy (konfliktné body, dánsky model)

3

Marek Zahradník 

Manuál upokojovania dopravy

4

Andrej Jáchim

Od stratégie a zadefinovania vízie miest a obcí až po realizáciu konkrétnych stavieb cyklotrás
3. Infraštruktúra II. - 2.11.2022

1

Martin Birstein

Vysvetlenie legislatívnych podmienok - vyhláška, zákon-možnosti v rozvoji cyklodopravy

2

Daniel Volár

Princípy a používanie dopravného značenia

3

Adolf Jebavý

Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry od A po Z

4

Peter Rozsár

Dopravné riešenia v praxi (komentovaná cykloexkurzia v Meste Trnava)
4. Komunikácia, osveta, kampane - 16.11.2022

1

Roman Meliška

Ako predať cyklistickú dopravu

2

Andrea Štulajterová

Kampane ako efektívny nástroj - ETM, DPNB

3

Martin Hlásny

Do školy na bicykli

4

Tomáš Peciar

Čo sa môže v kampaniach naučiť verejná správa?

5

Jitka Vrtalová

10 doporučení pro chytré politiky
Záujemcom zo strany samospráv odporúčame na vzdelávanie prihlásiť jedného účastníka z dôvodu obmedzenej kapacity. V prípade naplnenia kapacity účastníkov, si organizátor vyhradzuje právo uzatvorenia registrácie pred uvedeným termínom.

Prednášajúci

Andrea Štulajterová

Andrea Štulajterová, štatutárna zástupkyňa Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCIBB). 
Projektová manažérka a národná koordinátorka kampaní Európsky týždeň mobility a Do práce na bicykli.

Ing. arch. Andrej Jáchim

Autorizovaný architekt v Slovenskej komore architektov. Špecializuje sa na tvorbu stratégií trvalo udržateľnej mobility a architektúry, dopravné stavby a súvisiacu infraštruktúru. Je vedúci tímu projektantov spoločnosti Cykloprojekt s.r.o., ktorá ponúka komplexné projekčné, poradenské a inžinierske služby v oblasti plánovania a realizácie cyklistickej infraštruktúry, mestského mobiliáru a systému zdieľaných bicyklov (bikesharing).

Ing. Jitka Vrtalová

Ing. Jitka Vrtalová, pracuje jako manažerka marketingu se zaměřením na komunikaci udržitelné dopravy a mobility. V České republice stála u zrodu iniciativy CityChangers, kampaní Do práce na kole nebo Nakupuj na kole. V posledních dvou letech vedla soutěž měst o nejlepší změny ve veřejném prostoru se zaměřením na pěší a cyklisty pod názvem Cena Víta Brandy (www.cenavitabrandy.cz). Od roku 2013 patří ke klíčovému týmu, který stojí za organizací pravidelných národních cyklokonferencí a provozuje národní portály pro udržitelnou mobilitu www.akademiemobility.cz a www.dobramesta.cz. V současnosti jako spolukoordinátorka Evropského týdne mobility v ČR spolu s Ministerstvem životního prostředí podporuje česká města, aby se zapojila do této největší evropské kampaně na podporu udržitelné dopravy a realizovala dočasná i trvalá opatření pro skutečnou změnu.

Je ředitelkou spolku NaKole, z.s., jehož cílem je zlepšovat dlouhodobě podmínky pro cyklistickou dopravu v České republice.

Dan Kollár

Dan Kollár je prezidentom občianskeho združenia Cyklokoalícia, ktoré od roku 2010 zlepšuje podmienky pre pešiu a cyklistickú dopravu na Slovensku. Zameriava sa najmä na ovplyvňovanie národných politík v oblasti dopravy a radí mestám a obciam, ako urobiť svoje ulice lepšími. Bol členom pracovnej skupiny pre tvorbu Národnej stratégie bezpečnosti cestnej premávky či dopravnej komisie mestskej časti Bratislava-Ružinov, v minulosti pracoval v oblasti mestskej logistiky. O cyklodoprave prednášal na mnohých medzinárodných konferenciách (Velo-city, Winter Cycling Congress a i.) a Slovensko zastupuje v European Cyclists' Federation.

Roman Meliška

Proč jezdí lidé v Nizozemsku či v Kodani tolik na kolech, ať už je to do práce, do škol, za nákupy i za zábavou? Jak to souvisí s tím, že jsou jejich města čistá, bez hluku, zato plná života? Proč od vynálezu k úspěšné inovaci vede ještě dlouhá cesta a jakou sílu mají slova, kterými svět kolem sebe popisujeme? A proč něco nejde? Jen některé z otázek, které si během své cesty klade Roman Meliška. Dnes konzultant projektů doma i v zahraničí a spoluautor podcastu Urban Caast, dříve mimo jiné dlouholetý vysoký manažer domácí automobilky. Dnes se věnuje zejména mikromobilitě. "Svět se stěhuje do měst, už dnes v nich bydlí každý druhý člověk na planetě a způsob, jakým se smysluplně pohybovat, se tomu už dnes přizpůsobuje," říká. Věnuje se také dobrovolnické práci, do České republiky přivedl projekt původem z Kodaně, kdy dobrovolníci berou na projížďky elektrickou cyklorikšou seniory z pečovatelských domů: Na kole v každém věku.

Marek Zahradník

Marek je členom Cyklokoalície, kde sa podieľal na vypracovaní Manuálu upokojovania dopravy – encyklopédie možností spomaľovania dopravy a ich aplikácie v konkrétnych situáciách. Okrem toho pracuje v urbanistickom ateliéri zameranom na tvorbu trvalo udržateľného prostredia. Vyštudoval architektúru na University of Leuven.

Michal Ďurta

Kto je Michal? Je to projektant a konzultant cyklistickej infraštruktúry. Má za sebou 5 rokov v Dánsku, kde vyštudoval civil engineering so špecializáciou na cestnú infraštruktúru. Momentálne pokračuje v štúdiu pod zastrešením europského inštitútu technológii a inovaácii program s nazvom Urban Mobility, na královskej technickej univerzite v Štokholme a technickej univerzite v Helsinkách.

Peter Netri

10 rokov radí a navrhuje riešenia udržateľnej mobility. V súčasnosti ako zamestnanec hlavného mesta pomáha rôznym útvarom mesta ako dopravný konzultant. Navrhuje opatrenia pre zvýšenie podielu udržateľnej dopravy v rámci deľby prepravnej práce. Silne inšpirovaný Holandskom je tvorcom nápadov ako redizajnovať ulice na Slovensku pre ľudí a s prioritou udržateľnej dopravy. Pomáha pri navrhovaní a implementácií vyhradených pruhov pre verejnú dopravu. V Bratislave navrhuje sieť cyklotrás novej generácie. Je spoluautorom regulácie parkovania v Bratislave. Zapája sa do legislatívnych procesov v oblasti dopravy. V minulosti bol vo vedení OZ Cyklokoalícia.

Vladimír Tóth

Vladimír Tóth je s prestávkou od roku 2014 hlavným štátnym radcom na Ministerstve dopravy a výstavby SR a je zodpovedný za stratégiu pri implementácii princípov udržateľnej mobility a podpory verejnej osobnej dopravy. Okrem toho sa venuje priestorovému modelovaniu, vizualizácii dát, kartografii a grafike. V minulosti pracoval ako šéf analytického útvaru v Dopravnom podniku Bratislava, a. s. a ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave. Príležitostne sa venuje občianskému aktivizmu a v minulosti vypracoval koncepciu dopravného upokojovania lokality v ktorej žije.

Peter Rozsár

Peter Rozsár vyštudoval regionálny rozvoj na Univerzite Komenského v Bratislave. Rozvoju udržateľnej, predovšetkým cyklistickej dopravy sa venuje od roku 2017, odkedy pôsobil na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Dnes pracuje pre mesto Trnava, kde sa venuje rozvoju udržateľných foriem dopravy, predovšetkým nemotorovej doprave.

Ján Roháč

Ján Roháč, Nadácia Ekopolis. V nadácii sa zaoberá podporou a presadzovaním udržateľnej mobility, cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku na všetkých úrovniach - národnej, krajskej aj miestnej. Vedie certifikáciu turistických služieb Vitajte, cyklisti! a poskytuje v služby v oblasti monitorovania a sčítania nemotorovej dopravy a turizmu.

Adolf Jebavý

Ing. Adolf Jebavý (ADOS, Alternativní dopravní studio) - V roce 1981 vystudoval VUT, fakultu stavební. V období 1982-2002 působil v Dopravně-inženýrské organizaci města Brna, resp. Brněnských komunikacích a.s. v úseku dopravního plánování a následně v projekci. V roce 2002 založil vlastní projekční kancelář se zaměřením na podporu a rozvoj cyklistické a pěší dopravy. V průběhu následujících let se v rámci své činnosti aktivně podílel na přípravě a realizaci pro-cyklistických opatření v celé řadě měst České republiky a na Slovensku. Přestože prakticky celou svou profesní kariéru věnoval tomuto tématu, chápe cyklistickou dopravu pouze jako jeden z prostředků vedoucích k celkové humanizaci městského prostředí. V poslední době se proto stále více věnuje uličnímu prostoru a veřejným prostranstvím a jejich pobytové funkci. Zajišťuje komplexní projektovou činnost od koncepce a přípravy návrhů, přes jejich projednání, vyhotovení prováděcích projektů včetně inženýrské činnosti až po autorský dozor.

Martin Birnstein

Absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave (2003). Pracuje na odbore bezpečnostnej legislatívy Ministerstva vnútra SR, kde sa dlhodobo venuje najmä pravidlám cestnej premávky. Účastník niekoľkých medzinárodných konferencií o bezpečnosti cestnej premávky (TISPOL, Manchester), člen expertnej skupiny pre dopravné značky a signály v Ženeve.

 

Milan Ondrovič

Desať rokov pôsobil na Katedre dopravných stavieb STU a venoval sa dopravnému urbanizmu. Bol súčasťou medzinárodných tímov expertov, ktorí navrhovali udržateľnú dopravnú infraštruktúru v mestách naprieč celo Európou. Posledných 8 rokov z pozície zástupcu primátora riadi novovytvorený Útvar strategického rozvoja v Malackách.

Daniel Volár

Špecialista na inteligentné dopravné systémy so zameraním na riadenie cestnej premávky a dopravné a cestovné informácie. Zaujímavé projekty: dizajn a vývoj líniového riadenia premávky na D1 a D2 v Bratislave, vysielanie RDS-TMC Slovenskej správy ciest na okruhu Slovensko 1, portál zjazdnost.sk a iné. Spracovateľ nových technických podmienok MDV SR upravujúcich zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení, spoluautor Vzorových listov VL 6.1 až 6.4.

Tomáš Peciar

Dlhé roky pracoval ako dizajnér, ale vyštudoval Environmentálne štúdia. Už počas študíí  inklinoval k cyklistickej doprave a v tomto odvetví vypracoval bakalársku aj diplomovú prácu. V roku 2010 spoluzaložil občianske združenie Cyklokoalícia, kde bol dlhé roky člen výkonnej rady. V roku 2011 založil prvú a dosial najväčšiu komunitnú cyklodieľňu Cyklokuchyňa, ktorá funguje aktívne dodnes. V roku 2013 autorsky začal projekt umeleckých cyklostojanov v Bratislave, za ktorý dostal ocenenie Vienna jury prize na najprestížnejšej cyklistickej konferencií Velocity. V roku 2014 bol hlavný organizátor cyklistickej konferencie v Bratislave, v primaciálnom paláci. V rokoch 2013-16 úzko spolupracoval s Holandskou ambasádou na zlepšovaní podmienok pre cyklistov. Za posledných 10 rokov, zorganizoval nespočet cyklojázd, ranajok pre cyklistov, premietaní či diskusií s cyklistickou tematikou a vela krát verejne vystupoval v médiach či na konferenciách. Ako jediný zástupca zo Slovenska reprezentoval na Velocity 2019 v Dubline ako speaker. V roku 2020 prezentoval taktiež a pridali sa už aj ďalší Slováci. V roku 2014 založil komunitný bikesharing Biele bicykle - White bikes.

Ako dlhoročný aktivista za pešiu a cyklistickú dopravu aktívne pripomienkoval projekty v procese EIA ako i člen komisie pre pešiu a cyklistickú dopravu v Bratislave.

V decembri roku 2019 nastúpil na magistrát mesta Bratislava na pozíciu cyklokoordinátor. V tejto pozícii začal budovať tím odborníkov, ktorí sa tejto téme venovali, pripravovali primárne projekty organizácie dopravy, kde mali viacero úspešných realizácii. Mal za úlohy napr. Pripominekovanie projektov, komunikáciu s médiami, koordináciu zdielanej mobility, údržbu cyklotrás, kampanierstvo, koordina medzi oddeleniami a iné.

Momentálne pôsobí ako správca cyklistických komunikácii, koordinátor zdielanej mikromobility a kampanier v meste Bratislava.
a ďalší ....

Máte na nás otázku?

Neváhajte nás kontaktovať

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW