Odbor financií

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 15.07.2022

Ing. Júlia Virágová

riaditeľka odboru

financie@trnava-vuc.sk

033 5559 200

Odbor tvorí koncepcie, riadi, koordinuje a stanovuje stratégiu a politiku činnosti oddelení vo svojej riadiacej činnosti. Pripravuje podklady pre finančné rozhodnutia a tvorbu finančnej politiky.

V jeho kompetencii je aj metodicky riadiť a koordinovať rozpočtové a finančné vzťahy organizačných útvarov TTSK a OvZP.

Pripravuje finančné analýzy, reporty a prognózy a zároveň vyhodnocuje predchádzajúce prognózy a plány, efektívnosť a návratnosť investícií.

Analyzuje výdavky TTSK a OvZP, porovnáva plánované výdavky s aktuálnym stavom. Odbor pripravuje podklady pre činnosť finančnej komisie, zvoláva rokovanie a vedie jej agendu.

Oznamy Odboru financií Úradu TTSK nájdete na elektronickej úradnej tabuli v sekcii "Financie".

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW