Výška motivačného štipendia

Publikované: 08.03.2022 | Naposledy aktualizované 08.06.2022

Výška motivačného štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce – Trnavský samosprávny kraj – stanovuje Ministerstvo školstva
2423 Hnástrojár
2426 Kprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2433 Hobrábač kovov
2840 Mbiotechnológia a farmakológia
3675 Hmaliar
3739 Melektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3760 Mprevádzka a ekonomika dopravy
4524 Hagromechanizátor, opravár
5371 Hsanitár
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram