EnglishHungarianSlovakUkrainian

Výška motivačného štipendia

Publikované: 08.03.2022 | Naposledy aktualizované 08.03.2022

Výška motivačného štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

64,72 € – pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,
44,81 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,
24,89 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce – Trnavský samosprávny kraj – stanovuje Ministerstvo školstva
2423 Hnástrojár
2426 Kprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2433 Hobrábač kovov
2840 Mbiotechnológia a farmakológia
3675 Hmaliar
3739 Melektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3760 Mprevádzka a ekonomika dopravy
4524 Hagromechanizátor, opravár
5371 Hsanitár

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram