Výška motivačného štipendia

Publikované: 08.03.2022 | Naposledy aktualizované 08.06.2022

Výška motivačného štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce – Trnavský samosprávny kraj – stanovuje Ministerstvo školstva
2423 H nástrojár
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2433 H obrábač kovov
2840 M biotechnológia a farmakológia
3675 H maliar
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
4524 H agromechanizátor, opravár
5371 H sanitár
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW