EnglishHungarianSlovakUkrainian

Ako nás podporiť?

Publikované: 11.11.2021 | Naposledy aktualizované 07.04.2022

Pomoc žiadateľom by nebola možná bez príspevkov darcov, ktorými sú podnikateľské subjekty pôsobiace v našom kraji, jednotlivci ako i zamestnanci župy.

V uplynulých rokoch nadácii pomáhali napĺňať prostredníctvom finančnej podpory partneri, a to napríklad:

  • BEZ TRANSFORMÁTORY, a. s. Bratislava
  • DWC Slovakia, a. s. Bratislava
  • MAGNA ENERGIA, a. s.
  • Nadácia TAX-AUDIT Slovensko Trnava
  • Arriva Trnava, a.s.
  • SKAND Skalica, spol. s.r.o.
  • Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a. s.
  • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Bratislava
  • VUJE, a.s. Trnava

Budeme radi, ak sa nám okruh takýchto štedrých donorov rozšíri. Za poskytnutie finančných ako i nefinančných darov vopred ďakujeme v mene našich žiadateľov, ako i v mene našej nadácie.

Budeme vďační, ak sa k ľuďom dobrej vôle pripojíte aj vy. Podporiť nás môžete napríklad formou darovania 2 % zo svojich daní. Inštrukcie a tlačivo na poskytnutie 2 % z daní z príjmov fyzických a právnických osôb nájdete dokumentoch nižšie.

Prispieť môžete aj formou dobrovoľného jednorazového či pravidelného príspevku
na účet SK23 5600 0000 0010 4998 5001.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram