Oddelenie rozpočtu a financovania

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 08.06.2022

Útvar rozpočtu a financovania zabezpečuje činnosti v oblasti rozpočtovania a financovania pre úrad a OvZP TTSK, a to v oblasti vzdelávania, kultúry, sociálnej oblasti, ale aj Správy a údržby ciest, Trnavského samosprávneho kraja, Centra podporných služieb, cirkevných a súkromných školských zariadení a dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme.

Úlohou oddelenia je aj výkon základnej finančnej kontroly v zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úlohou oddelenia je aj návrh rozpočtu vrátane návrhu programového rozpočtu, monitorovaciej správy a záverečného účtu. Spracováva finančné výkazy, rozpis rozpočtu a jeho zmien. Sleduje plnenie rozpočtu, spracováva žiadosti o zriadenie účtov a vedie evidenciu Centrálneho krízového fondu. V kompetencii útvaru je aj výkon činností finančného manažmentu projektov EŠIF.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW