Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce

Publikované: 19.04.2022 | Naposledy aktualizované 19.04.2022

Útvar zabezpečuje prípravu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a spolupracuje s ostatnými útvarmi kraja pri tvorbe programových a strategických dokumentov TTSK. 

V kompetencii má implementáciu programov cezhraničnej spolupráce a je prípravu. Okrem toho implementuje a kooordinuje aj príslušné aktivity projektu „Smart región TTSK“.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW