Regionálne poradenské centrum SK - CZ

Publikované: 28.11.2018 | Naposledy aktualizované 24.11.2022

potenciálnym žiadateľom o NFP v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ.
Konzultácie sú poskytované denne od 07.30 – 15.30 hod. osobne, telefonicky alebo e-mailom.
V prípade potreby osobnej konzultácie je možné ju realizovať na adrese:

SPŠ technická Trnava
Študentská 16
917 01  Trnava

Kontaktná osoba: Ing. Darina Javorová
Telefón: 033 5559 625 alebo 0911 105 519
E-mail: javorova.darina@trnava-vuc.sk

V prípade osobnej konzultácie je potrebné si dohodnúť termín vopred a zároveň Vás žiadame o vyplnenie
Formulára ku konzultáciám . Vyplnený Formulár ku konzultáciám zasielajte na e-mailové adresy:
javorova.darina@trnava-vuc.skantipovova.ida@trnava-vuc.sk

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW