Referát pre IPC

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 10.08.2022

Informačno-poradenské centrum pre eurofondy pre Trnavský samosprávny kraj (IPC TTSK):

  • poskytuje potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom osobné, telefonické a e-mailové konzultácie k dopytovo-orientovaným výzvam v rámci eurofondov;
  • spravuje databázu záujemcov o eurofondy, ktorým posiela informácie podľa oblastí záujmu;
  • organizuje informačné aktivity, semináre a školenia súvisiace s problematikou eurofondov.
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram