Aktuality pre RPC

Publikované: 22.02.2022 | Naposledy aktualizované 29.09.2022

Súťaž: „Staň sa reportérom prihraničia“!

     Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ vyhlasuje elektronickú súťaž pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

     Súťaž s názvom „Staň sa reportérom prihraničia“! sa realizuje v téme „Spoznaj projekty prihraničia a ich prínos pre ľudí“.  

     Úlohou autorov je originálnou formou prezentovať pohľad na slovensko-české cezhraničné projekty a ich priaznivý dopad na rozvoj cezhraničnej oblasti, a to formou fotografie/kresby alebo článku.

      Súťaž prebieha v 4. kategóriách, do každej je možné zapojiť sa len raz:

  • Fotografia/kresba pre žiakov základných škôl
  • Článok pre žiakov základných škôl
  • Fotografia/kresba pre žiakov stredných škôl
  • Článok pre žiakov stredných škôl

Súťažné príspevky je možné posielať do 30. novembra na infoservis@mirri.gov.sk s označením „SÚŤAŽ“.

     Bližšie informácie nájdete: https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/novinky/518-sutaz-stan-sa-reporterom-prihranicia .

_____________________________________________________________________________________________________

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW