SO pre IROP (PO 2014-2020)

Publikované: 15.02.2022 | Naposledy aktualizované 15.02.2022

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vykonáva úlohy, ktorými bol poverený podľa Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktorá je účinná od 10.2.2016.

Aktuality zo sekcie

Cyklotrasa v Dunajskej Strede
Realizáciou projektu s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklist...
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW