Modernizácia vozidlového parku

Všade vo svete sa zvyšujú nároky na služby poskytované dopravcami, ani obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja nie sú výnimkou a z toho dôvodu bol prostredníctvom európskych štrukturálnych fondov podporený projekt s názvom „Modernizácia vozového parku - ARRIVA Trnava, a.s“. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške 1 219 500,00 EUR (celkové oprávnené výdavky 1 355 000,00 EUR)  bola  ARRIVA Trnava, a.s.

Spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. dňa 10. novembra 2021 prevzala do prevádzky sedem nových čiastočne nízkopodlažných autobusov Iveco Crossway LE Line 10,8M (4 ks) s kapacitou 37 miest a Iveco Crossway LE Line 12M (3 ks), ktoré prepravia až 45 sediacich pasažierov.

Nízkopodlažné autobusy s označením Low Entry umožňujú jednoduchšie nastupovanie aj pre starších a imobilných cestujúcich alebo mamičky s kočíkom, ktorým je k dispozícii rampa. Pre zvýšenie bezpečnosti cestujúcich aj vodičov je k dispozícii kamerový systém snímajúci interiér vozidla, priestor všetkých dverí, priestor pred a za vozidlom. Pracovisko vodiča v nových autobusoch je oddelená kabínka s určeným priestorom na vydávanie cestovných lístkov a prácu s hotovosťou, ktorého úlohou je minimalizovanie osobného kontaktu pri výdaji cestovných lístkov a zvýšenie bezpečnosti vytvorením ochrannej zóny. Vozidlá sú plne vybavené informačnými tabuľami, USB nabíjačkami pre cestujúcich a WiFi pripojením.

Zabezpečením nových autobusov sa skvalitnia služby ponúkané žiadateľom vo verejnej osobnej doprave a vytvorí sa potenciál na zvýšenie počtu prepravovaných osôb. Lepšie služby a kultúrnejšie prostredie vedie k tomu, že občania uprednostnia verejnú dopravu pred individuálnou, čo spolu s požiadavkou na vysokú emisnú triedu nových autobusov prispeje aj k nižšej miere emisií skleníkových plynov na prepravovaného jednotlivca.

Hlavní užívatelia výstupov projektu a profitujúci:

  • cestujúci vo verejnej autobusovej doprave
  • zamestnaní – skrátenie času prepravy do práce a z práce , informovanosť
  • žiaci a študenti – návšteva školských zariadení – základné školy, stredné školy, vysoké školy, záujmová krúžková činnosť, informovanosť
  • turisti – skrátenie času prepravy, návšteva prírodných a kultúrnych pamiatok, návšteva rekreačných zariadení, cykloturistika, informovanosť
  • ostatná široká verejnosť napr. dôchodcovia, nezamestnaní, matky na materskej dovolenke, deti predškolského veku, osoby so zdravotným postihnutím – obyvatelia, ktorí potrebujú zabezpečiť povinnosti a nároky na úradoch, nákupy, návštevu lekára, krúžkovú činnosť a pod., návšteva rodinných príslušníkov, informovanosť
  • dopravcovia a ich zamestnanci, t.j. dispečeri a vodiči – organizácia dopravy, skrátenie času prepravy, vhodné pracovné podmienky
  • zamestnávatelia – dostupnosť pracovných príležitostí, skrátenie času prepravy zamestnancov

Prečítajte si tiež

Cyklotrasa v Dunajskej Strede
Realizáciou projektu s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklist...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW