Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch

Publikované: 08.03.2022/ Aktualizované: 08.04.2022

Prvý krôčik do materskej školy je zároveň i prvým krôčikom do spoločnosti. Aby táto veľká udalosť priniesla deťom i rodičom len pozitívne spomienky, o to sa snaží i Integrovaný regionálny operačný program.

Ani mesto Piešťany nie je výnimkou v rámci SR, pretože sa tiež morí s nedostatočnou kapacitou a nepriaznivým technickým stavom budov materských škôl. Z toho dôvodu bol prostredníctvom európskych štrukturálnych fondov (z Integrovaného regionálneho operačného programu) podporený projekt s názvom „Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch“. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške 377 310 Eur bola Rímskokatolícka cirkev - Trnavská arcidiecéza.

Projekt bol zameraný na vytvorenie nových 60 miest v materskej škole na ulici Vodárenská 78. Zrekonštruované priestory tak poskytujú kvalitný priestor pre predprimárne vzdelávanie s prvkami inkluzívneho vzdelávania, ktorý je pre deti atraktívny a podnetný. Vytvorenie novej kapacity zároveň pomáha uspokojiť vysoký dopyt po materských školách v danej lokalite.

Cieľ projektu bol dosiahnutý realizáciou 4 aktivít projektu:

  1. Rekonštrukcia budovy pre potreby zriadenia materskej školy,
  2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy (celá budova bola zateplená a bola zrealizovaná výmena okien),
  3. Vytvorenie detského ihriska a realizácia sadových úprav v areáli materskej školy (v rámci exteriérových plôch bolo zriadené nové detské ihrisko vybavené pieskoviskami s dreveným olemovaním, sedením a detskými atrakciami, pribudli lavičky na sedenie, zastrešený altánok s tabuľou na kreslenie, funkciu zábradlia po oboch stranách terasy plnia 2 herné prvky – loď a vláčik...),
  4. Obstaranie vybavenia materskej školy pre inkluzívne vzdelávanie (pribudla napríklad interaktívna tabuľa, ktorá umožní prispôsobovať vzdelávanie individuálnym aj špeciálnym vzdelávacím potrebám detí).

Celkové oprávnené výdavky tohto krásneho a hravého projektu predstavovali čiastku 397 168,48 Eur a my veríme, že budú prinášať radosť a úžitok počas celého predprimárneho vzdelávania.

Prečítajte si tiež

Cyklotrasa v Dunajskej Strede
Realizáciou projektu s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklist...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW