Denný stacionár v obci Moravany nad Váhom

Obec Moravany nad Váhom získalo prostredníctvom Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové oprávnené výdavky predstavovali 255 496,59 EUR, obci bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok 242 721,76 EUR

Hlavným cieľom  projektu bolo prostredníctvom zriadenia denného stacionáru s ambulantnou formou poskytovania sociálnych služieb na neurčitý čas zvýšiť kvalitu poskytovania verejných služieb s ohľadom na rozvoj ľudských zdrojov a sociálnu inklúziu ako aj zvýšiť kvalitu života obyvateľov rovnakým štandardom verejných služieb a zlepšením ich dostupnosti. Klienti denného stacionáru sú osoby odkázané na pomoc spoločnosti (zraniteľné skupiny – seniori a osoby so zdravotným postihnutím), obyvatelia obce, resp. obyvatelia blízkeho okolia.

Predmetom projektu boli stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu, pre potreby zriadenia denného stacionáru a obstaranie materiálno-technického vybavenia denného stacionáru. Súčasťou stavebných prác boli zriadené rampy pre bezbariérový prístup do budovy. 

 Aktivity projektu boli zadefinované na základe reálnych potrieb, boli odôvodnené, vhodne zvolené, zrozumiteľné, uskutočniteľné a primerané. Prostredníctvom projektu boli zrealizované tri hlavné aktivity, a to:

  1. Zriadenie denného stacionáru
  2. Vybavenie denného stacionáru
  3. Energetická hospodárnosť

 Denný stacionár vytvára podmienky na činnostnú terapiu, počas ktorej zapája fyzickú osobu do tvorivých činnosti, pomáha rozvíjať motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne a osobnostné kompetencie. Zabezpečuje záujmovú činnosť formou čítania, počúvania hudby, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných aktivít.

Prečítajte si tiež

Cyklotrasa v Dunajskej Strede
Realizáciou projektu s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklist...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW