Verejný vodovod a kanalizácia v Kátlovciach

Vďaka prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostredníctvom Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program bol úspešne zrealizovaný projekt „ Kátlovce – IBV pri Družstve“.

Cieľom projektu bolo zvýšenie podielu obyvateľstva so zásobovaním pitnou vodou a odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie obce Kátlovce, čo prispelo k skvalitneniu života všetkých obyvateľov a zároveň sa zatraktívnil život v obci. Taktiež sa znížili náklady na likvidáciu žumpových vôd a prepravné náklady.
Realizáciou projektu sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu postupne napojí 41 rodinných domov v obci, čo prispelo aj k sociálno-ekonomickému a hospodárskemu rastu na území obce Kátlovce ale i v priľahlom regióne.
Projektom bolo vybudovaných 892 metrov verejného vodovodu a 1 005 metrov verejnej kanalizácie
 
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú čiastku 223.840,58 Eur a obci bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 212 648,55 EUR
 

Prečítajte si tiež

Cyklotrasa v Dunajskej Strede
Realizáciou projektu s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklist...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW