Cyklotrasa v Dunajskej Strede

Publikované: 08.12.2021/ Aktualizované: 08.04.2022

Realizáciou projektu s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede“ sa vylepšila a zefektívnila miestna infraštruktúra pre nemotorovú dopravu a zlepšil sa celkový vzhľad mesta Dunajská Streda. Prijímateľ podpory - Mesto Dunajská Streda prostredníctvom ukončeného projektu vybudovalo ďalšiu konkurenčnú výhodu a udržiava si tak jedinečnú pozíciu v regióne. Neustále zvyšuje svoju atraktivitu navonok, nakoľko vytvára miesto s vyššou životnou úrovňou bývania, s možnosťou poskytovania lepších a nových služieb pre obyvateľstvo.

Hlavným cieľom vyššie uvedeného projektu je zvýšenie bezpečnosti dopravy na pozemných komunikáciách, a to na ceste III/1406, zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na riešených úsekoch, vyhradenie priestoru pre cyklistickú dopravu a zvýšenie jej ochrany v dopravnom priestore.

Doplnkovým cieľom bolo vytvorenie hlavnej kostry cyklistickej trasy prepájajúcej severozápadnú a juhovýchodnú časť mesta, na ktorú sa budú môcť napájať ostatné hlavné a doplnkové cyklotrasy. Cyklotrasa má mať predovšetkým každodenné využitie, s následným prepojením na extravilánové cyklotrasy v okolí mesta Dunajská Streda. Podporným cieľom bolo budovanie doplnkového cyklistického mobiliáru, na podporu nárastu cyklistickej dopravy a nárastu jej podielu v deľbe dopravnej práce. Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácia predstavuje 4,044 km.

Projekt v hodnote celkových oprávnených výdavkov 199 415,93 Eur (z čoho nenávratný finančný príspevok predstavuje čiastku 189 479, 33 Eur) rieši aj vybudovanie 2 krytých cyklistických stojanov – „Cyklosafe LITE“, ktoré budú uzamykateľné, na kartový systém. Miesto týchto krytých cyklistických stojanov je v parku pri stanici a v blízkosti mestského úradu.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW