Referát posudkových činností

Publikované: 20.04.2022 | Naposledy aktualizované 30.06.2022

Referát vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom jeho činnosti je vypracovanie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu a vydanie a správoplatnenie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram