Tematické komisie

Publikované: 12.10.2023 | Naposledy aktualizované 12.10.2023

Tematické komisie Rady partnerstva (ďalej len „RP“) sú poradné orgány a tvoria pracovný, organizačný rámec práce Rady partnerstva. Sú vytvárané špecificky pre priority definované v integrovanej územnej stratégií TTSK.

Tematické komisie Rady partnerstva TTSK zastupujú oblasti:

1) Hospodárstvo a výskum,

2) Doprava,

3) Sociálna infraštruktúra,

4) Zdravotnícka infraštruktúra,

5) Vzdelávanie,

6) Kultúra, cestovný ruch a šport,

7) Životné prostredie a pôdohospodárstvo.

 

Žiadateľ/ žiadatelia môžu písomne osloviť technický sekretariát RP so žiadosťou o zabezpečenie konzultácie zo strany tematickej komisie. Prediskutovanie integrovaného charakteru projektového zámeru integrovanej územnej investície (ďalej len „PZ IÚI“) je dobrovoľný krok.

Členovia tematických komisií sa oboznámia s návrhom PZ IÚI a poskytnú konzultáciu ohľadne odporúčaných doplnení aktivít, partnerstiev či spôsobu implementácie alebo ich úpravy za účelom maximalizácie pozitívneho dopadu investície na územie a jeho obyvateľov.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW