EnglishHungarianSlovakUkrainian

Školenia a semináre

Publikované: 06.04.2019 | Naposledy aktualizované 14.06.2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Juhomoravským krajom a Trenčianskym samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve INTERREG V-A SK-CZ/2022/14.

SEMINÁRE PRE ŽIADATEĽOV

v rámci programu spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Dátum konaniaMiesto konaniaZameranie seminára
22.06.2022
09:30 hod.
Brno
Krajský úrad Jihomoravského kraje/miestnosť č. 045A Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Seminár pre žiadateľov
na výzvu
Interreg V-A SK-CZ/2022/14

POZVÁNKA NA SEMINÁR

     Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár: INTERREG V-A SK–CZ: Seminář pro žadatele 22.6.2022 (KrÚ JMK v Brně) (google.com)         

Dátum konaniaMiesto konaniaZameranie seminára
28.06.2022
09:30 hod.
Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
kongresová sála K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
Seminár pre žiadateľov
na výzvu
Interreg V-A SK-CZ/2022/14

POZVÁNKA NA SEMINÁR

      Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár: Seminár pre žiadateľov: Interreg V-A SK-CZ/2022/14, 28.6.2022 Trenčín (google.com)

     Všetky informácie týkajúce sa danej výzvy sú dostupné na internetovej stránke: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2022

____________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre konečných užívateľov Fondu malých projektov k výzve

č. 10/FMP/11b

     Žilinský samosprávny kraj Správca Fondu malých projektov si Vás dovoľuje pozvať na seminár pre konečných užívateľov Fondu malých projektov k výzve č. 10/FMP/11b na malé projekty, financované z projektu „Fond malých projektov“ INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Školenie sa bude konať v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja

dňa 21. 06. 2022 (utorok ) od 9:30 hod.

     Vašu účasť potvrďte najneskôr do 17.6.2022 do 12:00 hod. prostredníctvom predloženého formulára (link: Seminár pre konečných užívateľov Fondu malých projektov (google.com), z dôvodu obmedzenej kapacity je možné prihlásiť maximálne 2 účastníkov z jednej organizácie. Prosíme účastníkov seminára, aby sa oboznámili s dokumentmi FMP, najmä Príručkou pre žiadateľov a konečných užívateľov – časť pre konečného užívateľa vrátane príloh.

POZVÁNKA

____________________________________________________________________________________________________________


Archív

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram