Školenia a semináre

Publikované: 06.04.2019 | Naposledy aktualizované 25.01.2023

    Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15.  

SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV

 Dátum konaniaMiesto konaniaZameranie seminára  
02.02.2023
09:00 hod.
Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10 917 01  Trnava
Parlamentná miestnosť na II. poschodí
Seminár pre žiadateľov
na výzvu
Interreg V-A SK-CZ/2023/15
 

PROGRAM SEMINÁRA

1. Predstavenie výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

2. Ako má „vyzerať“ dobrý projekt

3. Prestávka

4. Žiadosť o NFP + prílohy a najčastejšie chyby pri predkladaní žiadosti o NFP

5. Oprávnenosť výdavkov

PRIHLÁSENIE SA NA SEMINÁR:

Pre účasť na školení je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár.

Na seminár je potrebné sa prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formuláru (odporúčame vyplniť prostredníctvom webových prehliadačov Google Chrome, Mozilla Firefox). V rámci každého jedného blogu prezentácie bude pre účastníkov seminára vytvorený priestor pre prípadné otázky.

Všetky informácie týkajúce sa danej výzvy sú dostupné na internetovej stránke programu: https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/novinky/527-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2023-15

Zároveň by sme chceli poprosiť všetkých žiadateľov o dôkladné naštudovanie všetkých programových dokumentov a manuálov k vytvoreniu žiadosti, oprávnenosti výdavkov a verejnému obstarávaniu, ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke programu v sekcii „Dokumenty“: https://www.sk-cz.eu/sk/dokumenty.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

Účasť na seminári je bezplatná.

____________________________________________________________________________________________________________


Archív

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW