Zástupca riaditeľa Úradu TTSK

Publikované: 09.04.2024 | Naposledy aktualizované 09.04.2024

Mgr. Ján Bučan

Zástupca riaditeľa Úradu TTSK

jan.bucan@trnava-vuc.sk
033 5559 142
0903709948

Zástupca riaditeľa úradu je vedúcim zamestnancom TTSK, ktorý sa zodpovedá za svoju činnosť riaditeľovi úradu. Zástupcu riaditeľa úradu menuje a odvoláva na návrh riaditeľa úradu predseda. Plní úlohy, ktorými ho poverí riaditeľ úradu a v čase neprítomnosti riaditeľa úradu ho zastupuje v plnom rozsahu jeho pôsobnosti.

Zástupca riaditeľa úradu v rozsahu svojej pôsobnosti najmä:

  • zastupuje riaditeľa úradu v plnom rozsahu,
  • podľa pokynov riaditeľa úradu sa podieľa na príprave materiálov predkladaných na rokovanie zastupiteľstva, Rady TTSK a komisií zastupiteľstva,
  • plní úlohy podľa pokynov riaditeľa úradu, platných právnych predpisov a interných predpisov zamestnávateľa.
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW