Oddelenie projektov

Publikované: 02.03.2022 | Naposledy aktualizované 19.04.2022

Útvar zabezpečuje a koordinuje proces prípravy, administrácie a implementácie projektov v rôznych operačných programoch, zabezpečuje podporné činnosti spojené s procesom verejného obstarávania projektov a činnosti verejného obstarávania pre zákazky s nízkou hodnotou. Spracováva štatistické údaje za oblasť oddelenia, zabezpečuje informovanosť a spolupracuje s OvZP TTSK o vyhlásených výzvach, spolupracuje pri organizačnom zabezpečení akcií spojených s jednotlivými operačnými programami, dotačnými schémami a grantami. 

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW