Školské internáty - ponuka ubytovania

Publikované: 15.11.2021 | Naposledy aktualizované 15.11.2021

Školský internát v zmysle § 117 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno – vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. Svojím výchovným programom nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania. Mimoškolské aktivity orientuje na uspokojenie individuálnych potrieb a záujmov žiakov. Školský internát môže poskytovať ubytovanie a stravovanie v čase pracovného voľna, pracovného pokoja i v čase školských prázdnin.

Trnavský samosprávny kraj poskytuje ubytovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte v zmysle Dodatku č. 2 k VZN TTSK č. 17/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internátev zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských internátov.

Zoznam školských internátov

 1. Školský internát,
  ako súčasť Strednej odbornej školy stavebnej s VJM, Gyulu Szabóa 1, Dunajská streda
 2. Školský internát,
  ako súčasť Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana č. 3, Dunajská streda
 3. Školský internát,
  ako súčasť Obchodnej akadémie, Bratislavská 38, Veľký Meder
 4. Školský internát,
  ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Sibírska 1, Trnava
 5. Školský internát,
  ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej, Lomonosovova 7, Trnava
 6. Školský internát,
  ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Daxnerova 6, Trnava
 7. Školský internát,
  ako súčasť Strednej športovej školy J. Herdu, J. Bottu 33, Trnava
 8. Školský internát,
  ako súčasť Strednej odbornej školy, Rakovice
 9. Školský internát,
  ako súčasť Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany
 10. Školský internát,
  ako súčasť Strednej odbornej školy záhradníckej, Brezová 2, Piešťany
 11. Školský internát,
  ako súčasť Strednej odbornej školy, V. P. Tótha 31, Senica
 12. Školský internát,
  ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Učňovská 700, Gbely
 13. Školský internát,
  ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Lichardova 1, Skalica
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW