Nadácia DAR

Publikované: 11.11.2021 | Naposledy aktualizované 07.12.2023


Našim poslaním je pomáhať obyvateľom kraja, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Takáto cielená pomoc však často presahuje aj hranice Trnavského kraja.

Nadácia Dar bola založená v roku 2004 Trnavským samosprávnym krajom. Odvtedy podávame pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Poskytnutím finančnej podpory tak pomáhame prekonať zložité životné obdobie obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii alebo zdravotnom stave, ako i rozvíjať talent mladých umelcov či športovcov.

Nadácia Dar podporuje aktivity, ktoré sú primárne zamerané na tieto oblasti podpory:

  • podpora starých, chorých, bezmocných občanov a občanov v núdzi;
  • podpora organizáciám zabezpečujúcim liečbu a starostlivosť starých, chorých, bezmocných občanov a občanov v núdzi;
  • podpora mladých umeleckých, športových a iných talentov ;
  • podpora organizáciám a zariadeniam s predmetom činnosti výchovy a vývoja mladých umelcov, športovcov či iných talentov.

V období od roku 2004 do konca roku 2022 nadácia rozdelila takmer 197 000 Eur, z toho 156 000 Eur fyzickým osobám, predovšetkým na zabezpečenie starostlivosti o zdravotne znevýhodnených občanov, či na preklenutie ťažkej životnej situácie. Pomoc od župnej nadácie dostalo doposiaľ 501 rodín. Nadácia prispieva aj právnickým osobám najmä na podporu liečby, rehabilitácie, ako aj na rôzne zdravotné pomôcky, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa. V roku 2022 nadácia rozdelila ďalších 4 800 Eur medzi 44 rodín v núdzi.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW