Verejná zbierka

Publikované: 07.04.2022 | Naposledy aktualizované 08.03.2023

Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky Vianočný charitatívny bazár Nadácie DAR

Nadácia DAR Trnavského samosprávneho kraja týmto oznamuje, že na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OVVS1-2022/050027-002 zo dňa 24. 11. 2022 sa uskutoční verejná zbierka. Registrové číslo verejnej zbierky je 205-2022-050027. Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na pomoc chorým, bezmocným občanom a občanom v núdzi žijúcim na území Trnavského samosprávneho kraja.

  • Názov zbierky: Vianočný charitatívny bazár Nadácie DAR.
  • Forma zbierky: predaj predmetov za dobrovoľný príspevok, ktorý bude odovzdávaný do prenosných pokladničiek.
  • Miesto: Nádvorie Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava
  • Dátum konania zbierky: 14. 12. 2022

O výsledku zbierky bude zverejnená správa na webovej stránke Nadácie DAR Trnavského samosprávneho kraja.

Ďakujeme , že nám pomáhate !


Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky Veľkonočný charitatívny bazár Nadácie DAR

Nadácia DAR Trnavského samosprávneho kraja týmto oznamuje, že na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OVVS1-2022/013718 zo dňa 1. 4. 2022 sa uskutoční verejná zbierka. Registrové číslo verejnej zbierky je 205-2022-013718.
Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý  na pomoc  chorým, bezmocným občanom a občanom v núdzi žijúcim na území Trnavského samosprávneho kraja.

  • Názov zbierky: Veľkonočný charitatívny bazár Nadácie DAR
  • Forma zbierky: predaj predmetov za dobrovoľný príspevok, ktorý bude odovzdávaný do 6 ks stacionárnych pokladničiek.
  • Miesto: Nádvorie Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava
  • Dátum konania zbierky: 12.04.2022

O výsledku zbierky bude zverejnená správa na webovej stránke Nadácie DAR Trnavského samosprávneho kraja.

Ďakujeme, že nám pomáhate!

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram