EnglishHungarianSlovakUkrainian

Verejná zbierka

Publikované: 07.04.2022 | Naposledy aktualizované 07.04.2022

Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky Veľkonočný charitatívny bazár Nadácie DAR

Nadácia DAR Trnavského samosprávneho kraja týmto oznamuje, že na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OVVS1-2022/013718 zo dňa 1. 4. 2022 sa uskutoční verejná zbierka. Registrové číslo verejnej zbierky je 205-2022-013718.
Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý  na pomoc  chorým, bezmocným občanom a občanom v núdzi žijúcim na území Trnavského samosprávneho kraja.

  • Názov zbierky: Veľkonočný charitatívny bazár Nadácie DAR
  • Forma zbierky: predaj predmetov za dobrovoľný príspevok, ktorý bude odovzdávaný do 6 ks stacionárnych pokladničiek.
  • Miesto: Nádvorie Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava
  • Dátum konania zbierky: 12.04.2022

O výsledku zbierky bude zverejnená správa na webovej stránke Nadácie DAR Trnavského samosprávneho kraja.

Ďakujeme, že nám pomáhate!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram