Verejná zbierka

Publikované: 07.04.2022 | Naposledy aktualizované 07.12.2023

Verejná zbierka

Nadácia DAR je oprávnená vykonávať verejné zbierky. Okresný úrad Trnava zaregistroval ďalšiu verejnú zbierku Nadácie DAR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 205-2023-076754.

Verejná zbierka bude vykonávaná v období od 14. 12. 2023 do 13. 12. 2024 na území okresu Trnava kombináciou týchto spôsobov:

  • predajom predmetov za dobrovoľný príspevok,
  • zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek.

Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia.

Výťažok verejnej zbierky  bude použitý na pomoc chorým, bezmocným občanom a občanom v núdzi žijúcim na území Trnavského samosprávneho kraja.


Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky Knižný bazár Nadácie DAR

Nadácia DAR Trnavského samosprávneho kraja týmto oznamuje, že na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OVVS1-2023/037563-002 zo dňa 14. 6. 2023 sa uskutoční verejná zbierka. Registrové číslo verejnej zbierky je 205-2023-037563. 

Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý  na pomoc  chorým, bezmocným občanom a občanom v núdzi žijúcim na území Trnavského samosprávneho kraja.

Názov zbierky: Knižný bazár Nadácie DAR

Forma zbierky: predaj predmetov za dobrovoľný príspevok, ktorý bude odovzdávaný do prenosných pokladničiek.

Miesto: Trojičné námestie, Trnava

Dátum konania zbierky: 23. 06. 2023

O výsledku zbierky bude zverejnená správa na webovej stránke Nadácie DAR Trnavského samosprávneho kraja.


Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky Vianočný charitatívny bazár Nadácie DAR

Nadácia DAR Trnavského samosprávneho kraja týmto oznamuje, že na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OVVS1-2022/050027-002 zo dňa 24. 11. 2022 sa uskutoční verejná zbierka. Registrové číslo verejnej zbierky je 205-2022-050027. Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na pomoc chorým, bezmocným občanom a občanom v núdzi žijúcim na území Trnavského samosprávneho kraja.

  • Názov zbierky: Vianočný charitatívny bazár Nadácie DAR.
  • Forma zbierky: predaj predmetov za dobrovoľný príspevok, ktorý bude odovzdávaný do prenosných pokladničiek.
  • Miesto: Nádvorie Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava
  • Dátum konania zbierky: 14. 12. 2022

O výsledku zbierky bude zverejnená správa na webovej stránke Nadácie DAR Trnavského samosprávneho kraja.

Ďakujeme , že nám pomáhate !


Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky Veľkonočný charitatívny bazár Nadácie DAR

Nadácia DAR Trnavského samosprávneho kraja týmto oznamuje, že na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trnava č. OU-TT-OVVS1-2022/013718 zo dňa 1. 4. 2022 sa uskutoční verejná zbierka. Registrové číslo verejnej zbierky je 205-2022-013718.
Zbierka je určená na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý  na pomoc  chorým, bezmocným občanom a občanom v núdzi žijúcim na území Trnavského samosprávneho kraja.

  • Názov zbierky: Veľkonočný charitatívny bazár Nadácie DAR
  • Forma zbierky: predaj predmetov za dobrovoľný príspevok, ktorý bude odovzdávaný do 6 ks stacionárnych pokladničiek.
  • Miesto: Nádvorie Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava
  • Dátum konania zbierky: 12.04.2022

O výsledku zbierky bude zverejnená správa na webovej stránke Nadácie DAR Trnavského samosprávneho kraja.

Ďakujeme, že nám pomáhate!

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW