Oddelenie finančného manažmentu projektov

Publikované: 08.03.2024 | Naposledy aktualizované 08.03.2024

Oddelenie finančného manažmentu projektov vykonáva finančný manažment projektov financovaných z EŠIF, Plánu obnovy a iných finančných mechanizmov. Pripravuje podklady k projektom, spracováva žiadosti o platbu a spolupracuje s Odborom stratégií a projektov. Podieľa sa na činnostiach v oblasti rozpočtu a financovania samosprávneho kraja a podriadených organizácií.

V rámci finančného manažmentu projektov spolupracuje s Oddelením účtovníctva a spolupracuje pri príprave vstupných a výstupných dokumentov k rozpočtu ako aj záverečnému účtu a ďalších dokumentov. Pravidelne štvrťročne a okrem toho vždy v nasledujúci mesiac po vykonanej úprave rozpočtu kontroluje a sumarizuje podklady za projekty, ktoré sleduje v rámci finančného manažmentu a spolupracuje na spracovaní finančných výkazov

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW