Oddelenie územného plánovania a životného prostredia

Publikované: 23.02.2022 | Naposledy aktualizované 29.04.2022

Útvar vydáva stanoviská v procese prípravy územných plánov obcí a miest TTSK, obcí susediacich regiónov a samosprávnych krajov a stanoviská v procese prípravy územných plánov obcí a miest TTSK, obcí susediacich regiónov a samosprávnych krajov, 

V súčinnosti s ostatnou verejnou správou v regióne rieši problémy kvality životného prostredia, a pripravuje dokumenty potrebné na ochranu a tvorbu životného prostredia regiónu. Navrhuje a kontroluje realizáciu projektov v tejto oblasti. 

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
phone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram