Autobusová doprava

Publikované: 02.11.2021 | Naposledy aktualizované 26.01.2023

Oznam

S účinnosťou od 11.12.2022 vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky prímestských autobusových liniek na obdobie platnosti 2022/2023. Sú k dispozícii na oficiálnych stránkach dopravcov:


Tarifa

Prepravný poriadok vrátane tarifného poriadku TTSK, účinný od 1.1.2023


Dopravné licencie

Zoznam dopravných licencií vydaných TTSK

Návrh na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie

K žiadosti o udelenie, prevod, zmenu a odnímanie dopravnej licencie na prevádzkovanie linky verejnej pravidelnej autobusovej dopravy je potrebné predložiť písomnosti v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (odvolávky na citovaný zákon sú uvedené priamo vo vzore návrhu). Podanie môžete podať elektronicky cez elektronicky formulár, alebo v papierovej podobe zaslaním na adresu úradu.


Udelenie, zmena a odňatie dopravnej licencie – pripomienkovanie


Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram