V malom mestečku na Dunaji obnovili materskú školu

Publikované: 08.02.2022/ Aktualizované: 08.04.2022

V mestečku na Dunaji, ktoré bolo v 13. storočí známe ako osada „Villa Sancta Maria“, bola rekonštrukciou materskej školy vyriešená problematika absentujúcich miest pre škôlkarov.

Vďaka prostriedkom z Integrovaného regionálneho operačného programu, bol zrealizovaný projekt s názvom „Rekonštrukcia objektu s rozšírením kapacity a so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu Materskej školy Gazdovský rad v meste Šamorín“. Prijímateľovi – Mestu Šamorín – pomohol v odvážnom pláne predovšetkým nenávratný finančný príspevok vo výške 365 319,28 Eur.

Celkové oprávnené výdavky projektu, ktoré predstavovali čiastku 384 546,61 Eur, boli použité na prístavbu a rekonštrukciu Materskej školy Gazdovský rad. Kapacita škôlky sa značne rozšírila, nakoľko sa vytvorili 2 nové triedy s novými 36-timi miestami pre zvedavých a neúnavných škôlkarov. Dovedna pokryje materská škola až 99-timi miestami akútny nedostatok v oblasti predškolského vzdelávania.

Okrem dostavby a rekonštrukcie, vďaka ktorým škôlka získala 1265 m2 podlahovej plochy infraštruktúry, boli finančné prostriedky použité na obstaranie materiálovo – technického zabezpečenia MŠ (nové interiérové vybavenie), na stavebno-technické úpravy areálu doplnením prvkov inkluzívneho vzdelávania i prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj na zvýšenie energetickej hospodárnosti celého objektu MŠ.

Malým Šamorínčanom prajeme, aby si nové priestory materskej školy užili v zdraví čo najviac.

Prečítajte si tiež

Cyklotrasa v Dunajskej Strede
Realizáciou projektu s názvom „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklist...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW