Cyklotrasa v obci Michal na Ostrove

Publikované: 11.04.2021/ Aktualizované: 08.04.2022

Hlavným cieľom obce Michal na Ostrove je, v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, aj rozvoj bezpečnej a ekologickej dopravy v území. Tento cieľ mala samospráva v úmysle dosiahnuť vybudovaním cyklistickej komunikácie a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Z toho dôvodu bol prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu zrealizovaný projekt s názvom „Cyklotrasa Michal na Ostrove – Michal na Ostrove Kolónia“.

Aktivity projektu boli zadefinované na základe reálnych potrieb, boli odôvodnené, vhodne zvolené, zrozumiteľné, uskutočniteľné a primerané. Prostredníctvom projektu boli zrealizované dve hlavné aktivity, a to:

  • Výstavba novej cyklistickej komunikácie medzi Michal na Ostrove a Michal na Ostrove Kolónia v dĺžke 1,6 km,
  • Výstavba doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (úschovňa bicyklov vo forme uzamykateľného prístrešku).

Projektom bol odstránený negatívny stav, ktorý charakterizovala úplná absencia cyklistickej infraštruktúry, hustá automobilová doprava, nedostatočné služby autobusovej dopravy, ako aj potreba segregovania cyklistickej a automobilovej dopravy na riešenom úseku z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Kvalitná dopravná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť sú základné predpoklady ďalšieho rozvoja obce.

Zazmluvnené oprávnené výdavky projektu predstavujú čiastku 169 804,19 Eur a výška nenávratného finančného príspevku tvorí sumu 161 313,98 Eur.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW