Eurofondy rozširujú Materskú školu v obci Dolná Streda

Publikované: 30.08.2021/ Aktualizované: 08.04.2022

Státisíce Eur opäť padli na úrodnú pôdu, tentokrát do obce Dolná Streda.

Obec ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok  z Európskej únie predložila  v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu projekt na rekonštrukciu a rozšírenie materskej školy pre svojich najmenších obyvateľov. Pôvodná kapacita materskej školy bola 45 detí v dvoch triedach. Zrealizovaním projektu je možné poskytovať kvalitné predprimárne vzdelávanie až 60-tim deťom v troch moderných triedach.

Na projekt s názvom „Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede“, ktorého celkové oprávnené výdavky predstavovali sumu 211 225,20 Eur, získal prijímateľ pomoci nenávratný finančný príspevok vo výške 200 663,94 Eur.

Projekt spočíval v prístavbe samostatného krídla materskej školy s jednou triedou  s príslušným zázemím, a i s priestormi pre zamestnancov materskej školy. Súčasťou projektu bolo obstaranie zariadenia kuchyne, obstaranie vnútorného vybavenia novej triedy a výstavba detského ihriska.

Zvýšením počtu detí, ktoré budú navštevovať MŠ sa predpokladá, že zvýšený počet detí bude pokračovať vo vzdelávaní v základnej škole v sídle obce. Zvýšená kapacita MŠ priláka do obce viac mladých rodín, ktoré uprednostňujú bývanie na vidieku pred bývaním v meste a zároveń  budú zlepšené podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW