Boleráz, boleráz, zelený boleráz...

Publikované: 21.11.2021/ Aktualizované: 08.04.2022

Obec Boleráz je známa nielen vďaka listinám dvoch kráľov, piesňou „Boleráz, boleráz, zelený boleráz“ či pudingami obľúbenými deťmi v rámci celého Slovenska, no teraz je známa i intenzívnym využívaním eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Najnovší projekt s názvom: „Celoobecná kanalizácia Boleráz – 2 etapa“ bol úspešne ukončený a v obci bolo dobudovaných 793,5 m novej kanalizácie. Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd vďaka projektu predstavuje až 160 osôb malebnej dedinky neďaleko Karpát či kráľovského mesta Trnava.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavovali čiastku 175 762,16 Eur a výška nenávratného finančného príspevku tak predstavovala čiastku 166 974,05 Eur. Vďaka zrealizovanému projektu obec naplnila svoj hlavný cieľ, ktorým bolo zlepšenie kvality života obyvateľov obce, a to prostredníctvom investície do vybudovania verejnej splaškovej kanalizácie v súlade s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EEC a Nariadením vlády č.491/2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd. Ochrana a racionálne využívanie vôd je všeobecným a verejným záujmom celej spoločnosti, a tak by sme smelo mohli pieseň premenovať na „Boleráz, Boleráz, skutočne je zelenší ten Boleráz“.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW