Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom v Skalici vzniklo pred 30 rokmi, župa prístavbou rozšíri jeho kapacitu

Trnavský samosprávny kraj pokračuje v rozširovaní kapacít zariadení sociálnych služieb  (ZSS) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V tejto súvislosti nadstaví aj budovu ZSS Zelený dom v Skalici, ktoré 8. decembra 2022 v miestnom dome kultúry oslávilo 30. výročie svojho založenia. Investícia je v hodnote 827-tisíc eur.

„Toto zariadenie sociálnych služieb funguje v Skalici už 30 rokov. Ďakujem všetkým jeho bývalým aj súčasným zamestnancom za profesionálny a ľudský prístup. Svoje povolanie vnímajú ako poslanie. Klientkam a klientom tak vytvárajú láskavé a bezpečné prostredie. Reagujúc na dopyt po poskytovaní sociálnej starostlivosti sme sa rozhodli rozšíriť kapacity Zeleného domu prostredníctvom nadstavby jeho budovy,“ uviedoltrnavský župan Jozef Viskupič. Ako dodal, „aj v kontexte očakávaného demografického vývoja priebežne investujeme do výstavby, rozširovania kapacít či modernizácie župných zariadení sociálnych služieb od Holíča až po Medveďov. Našou najväčšou plánovanou investíciou tohto druhu je výstavba špičkového zariadenie sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne.“

Župa nadstavbou Zeleného domu vSkalici zvýši jeho kapacitu na 40, čo je v zmysle legislatívy maximálny možný počet miest. Aktuálne prebieha proces prípravy projektovej dokumentácie. Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác sa predpokladá začiatkom budúceho roka.

„Už tridsať rokov poskytuje naše zariadenie ambulantnú i pobytovú formu sociálnych služieb pre 35 klientov. Klientmi môžu byť dospelí, ale aj deti, ktorým zároveň zabezpečujeme výchovu. Služby domova sociálnych služieb momentálne využíva 32 prijímateľov a v špecializovanom zariadení sú aktuálne traja klienti. Okrem našej prvoradej úlohy, ktorou je starostlivosť, sa snažíme o zvyšovanie kvality života klientov prostredníctvom rôznych krúžkov, aktivít a podujatí,“ skonštatovala riaditeľka ZSS Zelený dom Skalica Beata Minďašová s tým, že v zariadení aktuálne pracuje 38 zamestnancov.

Kraj v predchádzajúcom období v zariadení vybudoval bezbariérový vstup, spojovacie chodby a zrekonštruoval rozvody zdravotno-technickej inštalácie.

O rozvoj sociálnej starostlivosti v Skalici sa trnavská župa pričinila aj sprostredkovaním eurofondového nenávratného finančného príspevku z Integrovaného operačného programu (IROP) vo výške 2,5 milióna eur pre občianske združenie Mikádo. V rámci projektu bolo rovnomenné neverejné zariadenie sociálnych služieb rozšírené o nové priestory, v ktorých je poskytovaná starostlivosť ľuďom s telesným, mentálnym a zrakovým znevýhodnením.

Trnavská župa má v zriaďovateľskej pôsobnosti 21 zariadení sociálnych služieb. V okrese Skalica sa nachádzajú dve z nich. Okrem ZSS Zelený dom v Skalici ide o Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW