Župa žiada o zaradenie štyroch dopravných projektov do strategických investícií Ministerstva dopravy SR

Trnavský samosprávny kraj apeluje na Ministerstvo dopravy SR, aby do svojho zoznamu strategických investícií zahrnulo objekty cestnej infraštruktúry, ktorých výstavbu župa vyhodnotila ako prioritnú. Ide o obchvaty Senice a Jablonice, obchvat Hlohovca vrátane nového mosta ponad rieku Váh a vybudovanie cesty I. triedy Galanta – Medveďov.

„Vzhľadom na neustále narastajúcu intenzitu cestnej dopravy v Trnavskom kraji je potrebné pristupovať k riešeniu tejto situácie komplexne a s nadhľadom. Za najdôležitejšie považujeme vybudovanie obchvatu Senice a Jablonice, a tiež novú cestu I. triedy, ktorá by vytvorila priame spojenie Dunajskej Stredy a Galanty. Zároveň v súvislosti s komplexnou rekonštrukciou mosta cez rieku Váh v Hlohovci, ktorú sme zrealizovali sa ukázalo, že tento most má nadregionálny význam, ako i to, že vybudovanie druhého mosta cez Váh v tejto oblasti je nutnosťou. Aj preto sme oslovili priamo ministra dopravy SR Jozefa Ráža s požiadavkou o zaradenie týchto štyroch dopravných projektov do strategických investícií ministerstva. V uznesení vlády z výjazdového rokovania v Galante je spomenutý napríklad južný obchvat Trnavy a myslíme si, že je potrebné diskutovať aj o ďalších dôležitých úsekoch z Trnavského kraja,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa je otvorená spolupráci s ministerstvom dopravy, a zároveň je pripravená sa aktívne podieľať na riešeniach, ktoré prinesú skvalitnenie cestnej infraštruktúry.

Za optimálne riešenie nepriaznivej dopravnej situácie v Senici a v Jablonici považuje župa vybudovanie obchvatov, ktoré by odklonili najmä tranzitnú dopravu z prieťahov dotknutých sídiel. Obchvat Senice je zaradený medzi prioritné úseky dopravnej infraštruktúry, a to na vysokom 30. mieste. Z analýzy Útvaru hodnoty za peniaze vyplýva, že má zmysel ho zaradiť aj do harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry.

O nutnosti vybudovať obchvat Hlohovca vrátane nového mosta ponad Váh hovorila župa ešte počas rekonštrukcie súčasného mosta na frekventovanej ceste II. triedy. Touto požiadavkou apelovala župa na ministerstvo dopravy aj v minulom roku. Vtedy na žiadosť župy zadal rezort dopravy Slovenskej správe ciest vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby cesty I/64 v úseku Nitra – Hlohovec – križovatka D1.

Župa považuje za potrebné aj vybudovanie dopravného prepojenia Galanta – Medveďov novou cestou I. triedy. Tým by sa vyriešil problém s narastajúcou tranzitnou dopravou smerujúcou z hraničného priechodu Medveďov na sever po cestách II. triedy, ktoré nie sú stavané na zvyšujúcu sa intenzitu nákladnej tranzitnej dopravy. Predmetné cesty II. triedy prechádzajú cez viaceré obce v dunajskostredskom a galantskom okrese, ktorých obyvatelia pociťujú dôsledky vzniknutej dopravnej situácie prostredníctvom zvýšeného hluku, vibrácií a znečistenia životného prostredia.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW