Študenti v Sládkovičove opäť o kúsok šikovnejší

Publikované: 02.09.2021 | Naposledy aktualizované 08.04.2022

Projektom „Zriadenie odborných učební v Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo“ sa nemalou mierou prispeje k tomu, že študenti v Sládkovičove budú o čosi šikovnejší. Vďaka prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostredníctvom Operačnému programu Integrovaný regionálny operačný program boli na Spojenej škole zriadené a zmodernizované tri odborné učebne, a to

  • učebňa biológie/chémie,
  • učebňa IKT,
  • učebňa polytechniky.

Po realizácii projektu môže Spojená škola disponovať tromi plnohodnotne zariadenými odbornými učebňami, ktoré sú vybavené modernými didaktickými pomôckami, a tak môžu pedagógovia praktickým a pútavým spôsobom prednášať učebné témy. Zároveň sa žiakom otvára priestor na ľahšie, spontánnejšie a praktickejšie zvyšovanie odborných znalostí, kompetencií a zručností.

Zazmluvnené oprávnené výdavky projektu predstavujú čiastku 77 934,84 Eur a výška nenávratného finančného príspevku tvorí sumu 74 038,10 Eur.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram