Nové školské knižnice, jazykové učebne, prírodovedné, polytechnické a IKT učebne na základných školách

Publikované: 17.09.2021/ Aktualizované: 08.04.2022

Finančná čiastka 1 775 528,42 Eur predstavuje ďalšiu časť nenávratného finančného príspevku, ktorý poputuje do základných škôl v Trnavskom samosprávnom kraji.

Riadiaci orgán pre IROP (MPRV SR) pristúpil k aplikácii zásobníka projektov, a tak bolo k dnešnému dňu schválených ďalších 17 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Základné školy môžu finančné zdroje použiť na obstaranie jazykových učební (na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov), prírodovedných učební (fyzikálne učebne, biologické/chemické učebne), polytechnických učební, IKT učební ako aj školských knižníc.

Do výzvy s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 sa zapojili žiadatelia s nasledovnými projektami:

 • Mesto Galanta - Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ G. Dusíka v Galante v prírodovedných predmetoch prostredníctvom vybavenia a rekonštrukcie odbornej učebne chémie/biológie a odbornej učebne fyziky
 • Obec Veľké Kostoľany - Zvýšenie odbornosti vzdelávania na ZŠ Veľké Kostoľany
 • Obec Drahovce - Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ v obci Drahovce
 • Obec Radošovce - Efektívne vzdelávanie v ZŠ v obci Radošovce
 • Obec Okoč - Moderné vyučovanie v moderných učebniach
 • Mesto Holíč - Zlepšením technického stavu odbornej učebne a školskej knižnice prispejeme k rozšíreniu znalostí a vedomostí žiakov základnej školy
 • Obec Pata - Reformné odborné vzdelávanie v Základnej škole v obci Pata
 • Obec Šoporňa - Obstaranie polytechnickej a fyzikálnej učebne s nevyhnutnými stavebno-technickými úpravami pre ZŠ s MŠ Šoporňa
 • Mesto Leopoldov - Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
 • Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza - Cez kľúčové kompetencie k lepšiemu uplatneniu v praxi
 • Obec Dechtice - Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice
 • Mesto Dunajská Streda - Zlepšenie technického vybavenie jazykovej učebne a biologicko-chemickej učebne na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarských Ármina Vámbáryho
 • Mesto Gbely - Zlepšenie vybavenia odborných učební, jazykovej učebne a školskej knižnice v ZŠ s MŠ Gbely
 • Obec Veľké Úľany - Modernizácia ZŠ Veľké Úľany
 • Obec Kúty - Obstaranie odborných učební na základnej školy v Kútoch
 • Mesto Hlohovec - Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, Koperníkova, Hlohovec
 • Mesto Sereď - Zariadenie a vybavenie odborných učební

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW