Kategória kontaktu: Odbor ľudských zdrojov

Meno Funkcia Telefón Email
Fíba, Juraj, Mgr. poverený riadením odboru 033 5559 350 0902 532 403 juraj.fiba@trnava-vuc.sk
Blesáková, Daniela, Ing. 033 5559 351 daniela.blesakova@trnava-vuc.sk
Kolevová, Katarína, Mgr. 033 5559 352 0910629293 katarina.kolevova@trnava-vuc.sk
Veronáčová, Elena 033 5559 351 elena.veronacova@trnava-vuc.sk
Vyhlidalová, Andrea, Mgr. 033 5559 354 0903494965 andrea.vyhlidalova@trnava-vuc.sk
Majchráková, Svetlana, Mgr., MBA 033 5559 352 0911170154 svetlana.majchrakova@trnava-vuc.sk
Henčeková, Martina, Ing. 033 5559 354 martina.hencekova@trnava-vuc.sk
Nicolas, Júlia, JUDr. 033 5559 353 julia.nicolas@trnava-vuc.sk
Budaiová, Lucia, Mgr. et Mgr. 033 5559 353 lucia.budaiova@trnava-vuc.sk
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram