Riaditelia z Trnavského samosprávneho kraja  zastupovali Slovensko na medzinárodnej konferencii  eTwinningu v Albánsku

Publikované: 06.04.2023 | Naposledy aktualizované 06.04.2023

V dňoch 27.3 – 29.3.2023 sa uskutočnila medzinárodná konferencia eTtwinningu riaditeľov stredných škôl v albánskom Berate. Celkovo sa na konferencii zúčastnilo 54 riaditeľov z rôznych krajín, pričom Slovensko reprezentovali 4 zástupcovia, z ktorých 2 boli  riaditelia trnavských stredných škôl, a to PaedDr. Peter Toman, riaditeľ Spojenej školy, Jána Bottu 31 v Trnave a riaditeľka Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom, Mgr. Henrieta Gromanová.

V úvodný deň konferencie boli účastníci podrobne oboznámení o platforme eTwinning, jej cieľoch, čím je prínosom pre školy, učiteľov, žiakov. Následne si slovo prevzali  riaditelia zahraničných škôl, ktorí zdieľala svoje skúsenosti s touto platformou. Pokračovali sme s team-buildingovými aktivitami so zámerom navzájom sa spoznať, ako aj samotnú krajinu organizátora. Druhý deň bol venovaný prezentáciám riaditeľov ostatných stredných škôl, ich skúsenostiam, ukážkam  eTwinningových aktivít. Túto príležitosť využil aj riaditeľ Spojenej školy v Trnave, ktorý výstižne predstavil svoju školu.  Popoludnie bolo zamerané na skupinovú prácu, návštevu múzea a večer bol zavŕšený spoločnou večerou spojenou s kultúrnym programom. Tretí deň sme boli opäť rozdelení do skupín, v rámci ktorých nám boli poukázané ICT nástroje v TWIN priestore, ktoré vedia učitelia využiť na svojich hodinách.  

Sme veľmi radi, že sme dostali príležitosť zúčastniť sa na tejto medzinárodnej konferencii v Albánsku, pretože sme nielenže spoznali samotnú krajinu, ale dostali sme aj príležitosť spoznať úroveň školstva zúčastnených krajín. Z krajiny sme odchádzali s pocitom, že úroveň slovenského školstva je porovnateľná s tou medzinárodnou. Obe školy v minulosti úspešne participovali v mnohých medzinárodných projektoch a vďaka nadviazaniu kontaktov z konferencie  majú v pláne pracovať v ďalších  aj na platforme  eTwinning.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW