Tohtoročná „žatva“ našich gymnazistov v prírodovedných súťažiach.

Publikované: 15.06.2022 | Naposledy aktualizované 15.06.2022

Tohtoročná „žatva“ našich gymnazistov v prírodovedných súťažiach.  

V školskom roku 2021/2022 sa do riešenia školských kôl v jednotlivých kategóriách biologickej a chemickej olympiády zapojilo rekordných 55 žiakov

Do okresného alebo krajského kola postúpili 2 najúspešnejší z každej kategórie. Všetci naši študenti sa stali vo vyšších kolách úspešnými riešiteľmi!

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

V jednotlivých kategóriách žiaci riešili úlohy, pri ktorých využili svoje vedomosti z hodín biológie, z návštev biologického krúžku, ale aj úlohy na čítanie s porozumením, čítanie z tabuliek a grafov.

okresné kolo

kategória D teoreticko- praktická časť: (10 súťažiacich) 

Vincent Ištok (sekunda) – 1. miesto

Martin Miklošík (príma) – 3. miesto

kategória C teoreticko- praktická časť: (12 súťažiacich) 

Lukas Stanko (kvarta) –2. miesto

Lenka Dúdiková (tercia) – 5. miesto

krajské kolo 

kategória C teoreticko- praktická časť: (15 súťažiacich)

Lukas Stanko (kvarta) –1. miesto

kategória B teoreticko-praktická časť: (19 súťažiacich)

Matej Královič (sexta) – 15. miesto

Kristína Sopčáková (kvinta) – 16. miesto

kategória A teoreticko-praktická časť: (19 súťažiacich)

Lukáš Havriľák (4.A) –2. miesto

Tatiana Repčíková (4.A) – 12. miesto

celoštátne kolo 

Celoštátne kolo 56. ročníka Biologickej olympiády kat. A. sa konalo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Našu školu v teoreticko-praktickej časti reprezentoval študent IV.A Lukáš Havriľák, ktorý postúpil z 2. miesta v krajskom kole. Súťažiaci riešili náročné úlohy z cytológie, mikrobiológie, anatómie a fyziológia rastlín, húb, živočíchov a človeka, etológie, genetiky, ekológie, evolúcie a systematiky. Lukáš obsadil krásne 6. miesto, stal sa úspešným riešiteľom a postúpil do výberového sústredenia pred medzinárodnou olympiádou, ktorá sa tento rok uskutoční v Arménsku.

kategória A: (22 súťažiacich)

Lukáš Havriľák (4.A) – 6. miestoCHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Po covidovej pauze sa mohli žiaci opäť vrátiť do laboratórií a zmerať si sily v riešení teoretických aj praktických úloh zo všeobecnej, anorganickej, organickej aj analytickej chémie. Postupne súťažili v domácich, školských, okresných aj krajských kolách.

Naši žiaci potvrdili svoju formu, výborne zvládli teoretickú aj praktickú časť súťaží. V silnej konkurencii získali pódiové umiestnenia a stali sa úspešnými riešiteľmi.

okresné kolo

kategória D (13 súťažiacich) 

Borkovičová Ema (kvarta) 1. miesto

Stanko Lukas (kvarta) –2. miesto

krajské kolo 

kategória D (35 súťažiacich) 

Stanko Lukas (kvarta) –2. miesto

Borkovičová Ema (kvarta) 3. miesto

kategória C (20 súťažiacich)

Aleš Gabriel (kvarta)–1. miesto

kategória B (15 súťažiacich)

Aleš Gabriel (kvarta)–2. miesto

Filip Stranovský (sexta) –3. miesto

O úžasnú bodku za prírodovednými olympiádami sa opäť postaral náš študent Aleš Gabriel (kvarta), ktorý už v tomto roku získal 2. miesto v krajskom kole CHO kat. B, kde súťažil s o 2 roky staršími študentami. V kat. C to bolo s o 1 rok staršími, vo svojej kategórii D sa tento rok rozhodol nesúťažiť a „prenechal“ víťazstvo svojim spolužiakom.

Aleš o dve miesta vylepšil svoj výkon z minulého roka a stal sa víťazom krajského kola v kat.C aj napriek vekovému hendikepu, ale s veľkou motiváciou!

Všetkým súťažiacim ďakujeme za čas strávený prípravou na súťaže, ochotu reprezentovať naše Gymnázium a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Nech sa ich úspechy stanú motiváciou aj pre ďalších našich žiakov!

M. Straková

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram