Tohtoročná „žatva“ našich gymnazistov v prírodovedných súťažiach.

Publikované: 15.06.2022 | Naposledy aktualizované 15.06.2022

Tohtoročná „žatva“ našich gymnazistov v prírodovedných súťažiach.  

V školskom roku 2021/2022 sa do riešenia školských kôl v jednotlivých kategóriách biologickej a chemickej olympiády zapojilo rekordných 55 žiakov

Do okresného alebo krajského kola postúpili 2 najúspešnejší z každej kategórie. Všetci naši študenti sa stali vo vyšších kolách úspešnými riešiteľmi!

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

V jednotlivých kategóriách žiaci riešili úlohy, pri ktorých využili svoje vedomosti z hodín biológie, z návštev biologického krúžku, ale aj úlohy na čítanie s porozumením, čítanie z tabuliek a grafov.

okresné kolo

kategória D teoreticko- praktická časť: (10 súťažiacich) 

Vincent Ištok (sekunda) – 1. miesto

Martin Miklošík (príma) – 3. miesto

kategória C teoreticko- praktická časť: (12 súťažiacich) 

Lukas Stanko (kvarta) –2. miesto

Lenka Dúdiková (tercia) – 5. miesto

krajské kolo 

kategória C teoreticko- praktická časť: (15 súťažiacich)

Lukas Stanko (kvarta) –1. miesto

kategória B teoreticko-praktická časť: (19 súťažiacich)

Matej Královič (sexta) – 15. miesto

Kristína Sopčáková (kvinta) – 16. miesto

kategória A teoreticko-praktická časť: (19 súťažiacich)

Lukáš Havriľák (4.A) –2. miesto

Tatiana Repčíková (4.A) – 12. miesto

celoštátne kolo 

Celoštátne kolo 56. ročníka Biologickej olympiády kat. A. sa konalo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Našu školu v teoreticko-praktickej časti reprezentoval študent IV.A Lukáš Havriľák, ktorý postúpil z 2. miesta v krajskom kole. Súťažiaci riešili náročné úlohy z cytológie, mikrobiológie, anatómie a fyziológia rastlín, húb, živočíchov a človeka, etológie, genetiky, ekológie, evolúcie a systematiky. Lukáš obsadil krásne 6. miesto, stal sa úspešným riešiteľom a postúpil do výberového sústredenia pred medzinárodnou olympiádou, ktorá sa tento rok uskutoční v Arménsku.

kategória A: (22 súťažiacich)

Lukáš Havriľák (4.A) – 6. miestoCHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Po covidovej pauze sa mohli žiaci opäť vrátiť do laboratórií a zmerať si sily v riešení teoretických aj praktických úloh zo všeobecnej, anorganickej, organickej aj analytickej chémie. Postupne súťažili v domácich, školských, okresných aj krajských kolách.

Naši žiaci potvrdili svoju formu, výborne zvládli teoretickú aj praktickú časť súťaží. V silnej konkurencii získali pódiové umiestnenia a stali sa úspešnými riešiteľmi.

okresné kolo

kategória D (13 súťažiacich) 

Borkovičová Ema (kvarta) 1. miesto

Stanko Lukas (kvarta) –2. miesto

krajské kolo 

kategória D (35 súťažiacich) 

Stanko Lukas (kvarta) –2. miesto

Borkovičová Ema (kvarta) 3. miesto

kategória C (20 súťažiacich)

Aleš Gabriel (kvarta)–1. miesto

kategória B (15 súťažiacich)

Aleš Gabriel (kvarta)–2. miesto

Filip Stranovský (sexta) –3. miesto

O úžasnú bodku za prírodovednými olympiádami sa opäť postaral náš študent Aleš Gabriel (kvarta), ktorý už v tomto roku získal 2. miesto v krajskom kole CHO kat. B, kde súťažil s o 2 roky staršími študentami. V kat. C to bolo s o 1 rok staršími, vo svojej kategórii D sa tento rok rozhodol nesúťažiť a „prenechal“ víťazstvo svojim spolužiakom.

Aleš o dve miesta vylepšil svoj výkon z minulého roka a stal sa víťazom krajského kola v kat.C aj napriek vekovému hendikepu, ale s veľkou motiváciou!

Všetkým súťažiacim ďakujeme za čas strávený prípravou na súťaže, ochotu reprezentovať naše Gymnázium a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Nech sa ich úspechy stanú motiváciou aj pre ďalších našich žiakov!

M. Straková

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW