Zápis z účasti na 25.športovej olympiáde pre ľudí s mentálnym postihnutím vo Frýdku Místku dňa 22. – 23.9.2022. 

Publikované: 30.09.2022 | Naposledy aktualizované 30.09.2022

V dňoch 22.9. a 23.9.2022 sa zúčastnilo družstvo 5 športovcov/ prijímateľov s.s. z DSS Moravský Sv. Ján spolu so sprievodcami z radu personálu na športovej olympiáde vo Frýdku Místku v Česku.

Na olympiádu sme dostali pozvanie od Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s. v spolupráci s KO SPMP v ČR, ktorý zorganizoval už 25. ročník tejto celoštátnej športovej olympiády pre ľudí s mentálnym postihnutím s medzinárodnou účasťou o putovný pohár primátora mesta Frýdek Místek.

Akcia prebehla v termíne štvrtok 22. 9. 2022 v hoteli H-Resort v Kunčicích pod Ondřejníkem a v piatok 23. 9. 2022 na atletickom štadióne TJ Slezan Frýdek-Místek podľa vopred zaslaných propozícií.

Vo štvrtok 22.9.2022 sme po raňajkách odcestovali našim mikrobusom z DSS Moravský Sv. Ján, mali sme pred sebou cca 250 km do cieľa. Krátko po 12. hod. sme prišli do  hotela H-Resort v Kunčicích pod Ondřejníkem. Naobedovali sme sa a po obede sme zaregistrovali družstvo. Každý športovec a každé družstvo dostali svoje číslo, pod ktorým boli zaevidovaní a postupne hodnotení bodmi. Bolo nám určené ubytovanie, celá naša skupina bola ubytovaná v jednom zrube s 8 lôžkami. Do 16. hod. sme mali voľno, ktoré sme využili na pozeranie fotografií z minulých olympiád a teoretickou prípravou na športové disciplíny, ktoré budú prebiehať v piatok na štadióne. Od 16. hod. bol spoločný program pre všetkých, prvý nástup družstiev, informácie o nasledujúcom programe a rannom odchode na štadión. Následne vzájomné zoznamovanie, vymieňanie skúseností, informácií, sieťovanie. Po večeri bola diskotéka až do 22. hod. Po večierke sme sa v mieste nášho ubytovania ešte sústredili a zopakovali sme si dôležité body nasledujúceho dňa.

V piatok 23.9.2022 boli raňajky o 6.30 hod. a po raňajkách sme všetko zbalili a naložili do auta. Celé družstvo bolo oblečené v jednotných dresoch s označením nášho domovského DSS a župy. O 7.45 hod. sme odchádzali do Frýdku Místku na atletický štadión, kde sa na 9. hodinu pripravovalo slávnostné zahájenie 25.letnej olympiády. Družstvá dostali transparent s domovským označením a pripravovali sa na nástup. Ešte pred slávnostným nástupom vystúpili dve miestne tanečné skupiny so svojim programom. Nasledoval slávnostný nástup všetkých družstiev na plochu štadióna, ktorý sprevádzal rezký pochod. Moderátor podujatia privítal športovcov, hostí aj obecenstvo, ktoré tvorili žiaci miestnych škôl a priaznivci olympiády. Nasledovalo viacero príhovorov, okrem iného primátor mesta, ktorý mal nad podujatím záštitu a samozrejme riaditeľa tohto závodu. Boli predstavené všetky družstvá, rozhodcovia, hostia a organizačný tím, športovci aj rozhodcovia zložili sľub, že budú bojovať a rozhodovať férovo a čisto. Ženský spevácky zbor zaspieval hymnu tejto olympiády, ktorá bola zložená špeciálne pre toto podujatie a jeden z účastníkov olympiády zapálil olympijský oheň. Všetky družstvá odpochodovali z plochy štadióna a čakali na informáciu moderátora, na akom stanovišti začínajú s akou disciplínou. 

Ako prvá bola bežecká disciplína, beh na 50 m. Nasledoval skok do diaľky, po ňom hod kriketovou loptičkou. Krátku prestávku sme využili na načerpanie síl, všetci členovia družstva dostali balíček s občerstvením. Po prestávke sa bežala 400 m trať, bola to najnáročnejšia disciplína pre mnohých účastníkov. Nasledoval vložený beh na 400 m členov atletických družstiev zúčastnených základných škôl z Frýdku Místku, pri tejto disciplíne si naši športovci oddýchli. Ďalším bodom kultúrneho programu bolo vystúpenie speváčky Katzi, ktorú potleskom a tancom povzbudzovali naši športovci. A po tomto čísle nasledovala ďalšia náročná disciplína, štafeta 5x 80 m. Tá ukončila individuálne športové disciplíny, každý člen družstva musel absolvovať všetky disciplíny. Na záver zostal závod družstiev v preťahovaní lanom. Vzájomní súperi boli vylosovaní a vylučovacím spôsobom vypadávali zo súťaže.

Družstvo športovcov z DSS Moravský Sv. Ján tvorilo 5 prijímateľov s.s., konkrétne 

  • Martin Čanaky
  • Zdenko Hmirák
  • Jaroslav Machala
  • Peter Mrva
  • Patrik Rigo.

Dosiahli skvelý výsledok, získali nasledujúce medailové pozície:

  • 2.miesto v hode kriketovou loptičkou - Zdenko Hmirák
  • 2.miesto v štafete družstiev 5 x 80 m
  • 2. miesto v celkovom poradí družstiev podľa počtu získaných bodov
  • 1. miesto v preťahovaní lanom 

Ide o prvú účasť športovcov z DSS Moravský Sv. Ján na takomto podujatí. Sme nesmierne hrdí na naše medailové umiestnenie. Pre prijímateľov s.s. je to motivácia k pohybu, k trénovaniu, k rôznym pohybovým aktivitám. Vidia za tým ďalšiu účasť na skvelej akcii, kde si našli nových kamarátov, zažili veľa nového a nepoznaného. Pre personál je to skvelá ukážka toho, aké výsledky sa dajú dosiahnuť so systematickou prípravou športovcov/ prijímateľov s.s. 

Účasť na Olympiáde bola finančne podporená z projektu Priama podpora transformácie v podmienkach DSS pre dospelých Moravský Sv. Ján. 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW