Informácia o voľných pracovných miestach v ZSS v pôsobnosti TTSK (zákon č. 552/2003 Z. z. - § 6 ods. 1)

Publikované: 21.12.2022 | Naposledy aktualizované 27.02.2023

Špecializované zariadenie v Trnave (zariadenie poskytujúce sociálne služby pre deti s PAS od 3 do 12 rokov – ambulantnou formou)

Funkcia:

1.Pomocný/á vychovávateľ/ka – opatrovateľ/ka
alebo

2.Pomocný/á vychovávateľ/ka

Kvalifikačné predpoklady (požadované vzdelanie): ÚSV, pedagogické minimum (vítané)

Ďalšie požiadavky: úplne stredné vzdelanie, v odbore so zameraním na opatrovanie, alebo absolvoval akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu 220 hodín (vítaný)

Iné:

 • Prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb vítaná
 • Formovanie a prehlbovanie návykov a zručností detí pri samoobslužných činnostiach, socializácii a zvládaní životných situácii.
 • Práca vykonávaná pomocným vychovávateľom je
  zameraná na zabezpečovanie sociálno-výchovného
  procesu, účasť pri stravovaní, obliekaní, upratovaní,
  upevňovaní hygienických návykov a skvalitňovanie
  spoločenského správania detí.
 • Jedná sa o prácu s klientami vo veku od 3 do 12 rokov s
  poruchami autistického spektra (PAS) a spoluprácu s
  vychovávateľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatným
  personálom v špecializovanom zariadení (ambulantná
  forma sociálnej služby).

Prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb vítaná

Formovanie a prehlbovanie návykov a zručností detí pri
samoobslužných činnostiach, socializácii a zvládaní
životných situácii.

Práca vykonávaná pomocným vychovávateľom je
zameraná na zabezpečovanie sociálno-výchovného
procesu, účasť pri stravovaní, obliekaní, upratovaní,
upevňovaní hygienických návykov a skvalitňovanie
spoločenského správania detí.

Jedná sa o prácu s klientami vo veku od 3 do 12 rokov s
poruchami autistického spektra (PAS) a spoluprácu s
vychovávateľmi, špeciálnymi pedagógmi a ostatným
personálom v špecializovanom zariadení (ambulantná
forma sociálnej služby).

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:
• prax v oblasti účtovníctva min. 4 roky
• podmienkou je znalosť postupov účtovania
• výhodou je znalosť postupov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov
• výhodou je znalosť účtovného programu SPIN/iSPIN
• precíznosť
• samostatnosť
• zodpovednosť
• komunikatívnosť
• flexibilita
• praktické a analytické myslenie
• bezúhonnosť
• práca s PC – užívateľ, MS Word, MS Excel

Ponúkaná mzda (brutto):
- tarifný plat od 669,50 € do 803,50 € + príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín nástupu:
16.1.2023 prípadne dohodou

Kontakt:

PhDr. Andrea Horníčková, riaditeľka, 0903 435 981
hornickova.andrea@zupa-tt.sk
na základe osobného pohovoru

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram