Odborník – senior 1 (analytik/analytička) pozícia 10 a pozícia 11 - Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce

Publikované: 04.08.2022 | Naposledy aktualizované 04.08.2022

Termín nástupu:

 • ASAP

Počet voľných pracovných miest:

 • 2

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie (min. VŠ II. stupňa)

Iné kritéria a požiadavky:

 • odborná prax na pozícii analytika viac ako 5 rokov
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie
 • práca s PC

Pracovná náplň:

 • rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov
 • dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov
 • komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri implementácii existujúcich projektov
 • komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a hľadanie politickej podpory na realizáciu navrhovaných opatrení a politík
 • implementácia SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja
 • asistencia pri implementácii systémov riadenia na Správe a údržbe ciest TTSK
 • implementácia a koordinácia SMART stratégie rozvoja Trnavského samosprávneho kraja a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2021-2030
 • koordinácia a implementácia Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajovuvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania:     do 18.08.2022

Adresa podania:     ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW