Odborný referent - Odbor dopravnej politiky

Publikované: 23.05.2023 | Naposledy aktualizované 23.05.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta Odboru dopravnej politiky

Miesto práce:
• Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 100 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy v závislosti
od vykonanej práce

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské / stredoškolské vzdelanie technického zamerania

Iné kritéria a požiadavky:

prax v oblasti verejnej dopravy minimálne 5 rokov
• bezúhonnosť
• komunikatívnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie, zmysel pre detail
• sebaistota, schopnosť zorientovať sa v problematike
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS Power Point
• znalosť tvorby cestovných poriadkov výhodou

Pracovná náplň:

• prerokovanie návrhov zmien a spracovanie podkladov k zmenám cestovných poriadkov,
• schvaľovanie cestovných poriadkov pravidelnej autobusovej dopravy, okrem mestskej dopravy,
• koordinovanie cestovných poriadkov medzi autobusovou dopravou a železničnou dopravou,
• riešenie požiadaviek zo strany zástupcov miest, obcí, škôl a občanov na zabezpečenie dopravnej obslužnosti,
• posudzovanie návrhov cestovného poriadku a jeho zmien v železničnej doprave pred jeho zverejnením
• udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na pravidelnú autobusovú dopravu, okrem mestskej dopravy, s evidenciou,
• kontrola plnenia dopravných výkonov zo zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave,
• vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji - pravidelnou autobusovou dopravou,
• realizácia Plánu dopravnej obslužnosti kraja a Plánu udržateľnej mobility TTSK,
• vypracovávanie stanovísk k udeleniu dopravných licencií pre samosprávne kraje a ministerstvo,
• ukladanie pokút v prvom stupni za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej dopravy,
• evidencia prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný štruktúrovaný životopis
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 31. 05. 2023

Email: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW