Odborný referent - Organizačné oddelenie

Publikované: 15.03.2023 | Naposledy aktualizované 15.03.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta – Organizačné oddelenie

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mzda:
• základná zložka mzdy 1000 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy podľa skúseností uchádzača

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• ekonomické minimum
• bezúhonnosť
• prax vo verejnej správe výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:
• organizačne a administratívne zabezpečuje realizáciu dotačnej politiky TTSK (najmä: prípravu výziev na schválenie zastupiteľstvu, zverejňovanie výziev, administratívnu kontrola žiadostí o dotácie a granty, predkladanie žiadostí rozhodovacím orgánom, administráciu zmlúv so schválenými žiadateľmi, vyúčtovanie, zverejňovanie schválených žiadostí),
• vytvára a vedie databázu základných informácií o poskytnutých dotáciách a grantoch z rozpočtu TTSK,
• pripravuje podklady a stanoviská k žiadostiam neziskových mimovládnych organizácií,
• plní ďalšie činnosti podľa pokynu nariadeného

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 26.03.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW