On-line informačný seminár k výzvam na podporu sieťovania podnikov

Publikované: 24.02.2022 | Naposledy aktualizované 24.02.2022

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Vás pozýva na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII/MH/DP/2020/9.5-28) a na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII/MH/DP/2020/10.3-29).

Seminár sa bude konať dňa 30. apríla 2020 o 9:30 hod.

Podrobné informácie spolu s prezentáciou k semináru nájdete na stránke OP VaI:
 https://www.opvai.sk/aktuality/online_seminar_vyzvy_28_29/

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW