Tematický workshop - ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE

Publikované: 24.02.2022 | Naposledy aktualizované 24.02.2022

Workshop je určený pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb a ich zriaďovateľov, zástupcov samosprávy a odbornú verejnosť. Prezentované budú architektonické návrhy adaptabilného bývania pre prijímateľov sociálnych služieb a ekologické koncepty a formy bývania.

Pozývame Vás na Tematický workshop – ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2019 od 08:30 hod. do 17:00 hod. na Úrade Trnavského samosprávneho kraja (Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava, kongresová sála na prízemí).

Bližšie informácie o programe seminára a formulár na prihlasovanie nájdete na stránke národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram